Xây dựng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sắc về chuyên môn, vững về bản lĩnh, tư tưởng

Chiều 20/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương để nghe báo cáo về kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của Hội đồng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: Hội đồng thực hiện khá tốt nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước một số vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp góp phần giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong đời sống văn học, nghệ thuật; tham gia góp phần tổng kết việc thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đề xuất nội dung, phương thức hoạt động phù hợp. Hội đồng chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Bí thư cũng như đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giao…


Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng đặt trọng tâm thực hiện một số chương trình lớn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các văn kiện quan trọng khác của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật nhằm hoàn thành tốt chức năng tư vấn chuyên sâu. Hội đồng tham gia phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; góp phần tuyên truyền đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện quan trọng khác...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, trân trọng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đạt được.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế hiện nay của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật như: sự chống phá của  các thế lực thù địch gây ra dao động về tư tưởng, lập trường của một số văn nghệ sĩ; nhiều tác giả chạy theo xu hướng giật gân, câu khách, thẩm mỹ lệch lạc; thiếu đầu tư về chất lượng nội dung và tư tưởng cho các tác phẩm dẫn tới tình trạng “lượng ít, chất ít” và một thời gian dài chưa có các tác phẩm đỉnh cao phản ánh một cách sinh động và chân thực các thành quả cách mạng và sự đổi mới, phát triển không ngừng của đất nước, con người Việt Nam… Thực tiễn đó đòi hỏi cần có đội ngũ những nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sắc về chuyên môn, vững về bản lĩnh, nhạy bén với thời cuộc; cần vai trò kết nối, quy tụ đội ngũ văn nghệ sỹ trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của Hội đồng. 

Đánh giá Hội đồng đã làm tốt hơn công tác bồi dưỡng, tập huấn và xét tặng giải thưởng, hỗ trợ hằng năm nhằm phát hiện, biểu dương những làm công tác lý luận, phê bình, tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, việc khuyến khích, phát huy sức mạnh năng lực, sở trường, nhân rộng đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhất là việc góp phần bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên sâu, tài năng còn hạn chế. Việc định hướng sáng tạo, định hướng giá trị, định hướng thẩm mỹ, định hướng tiếp nhận, định hướng dư luận… chưa thực sự đạt được như kỳ vọng. Việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tư vấn, định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận, văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo Hội đồng tìm ra giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong quá trình hoạt động. Trong đó, chú trọng việc xây dựng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sắc về chuyên môn, vững về bản lĩnh, tư tưởng, nhạy bén với thực tiễn; làm tốt công tác định hướng sáng tạo, định hướng giá trị, định hướng thẩm mỹ, định hướng tiếp nhận, định hướng dư luận.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhất trí với nội dung phương hướng, nhiệm vụ cụ thể mà Hội đồng đề ra đồng thời nhấn mạnh cần bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng trong Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ và trong từng năm của Hội đồng...

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều