Xứng đáng là Cụm thi đua đầu tàu trong triển khai công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 25/7, tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Về phía thành phố Hải Phòng có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng.

Hướng hoạt động về địa bàn khu dân cư

Báo cáo sơ kết Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, MTTQ các cấp 5 thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

 

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc nắm bắt tình hình nhân dân có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động và chủ trì với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, có tác dụng thiết thực, tạo gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học. Việc giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, MTTQ thành phố Hải Phòng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị, huy động và động viên sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá và chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tổ chức các hoạt động tự quản, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục triển khai các chương trình giám và phản biện xã hội; tập trung hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đổi mới tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng vừa qua và khẳng định, trong thành công chung đó có đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận các cấp.

“Trong 6 tháng đầu năm, công tác Mặt trận đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. MTTQ 5 thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, UBND, các ngành, các cấp để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong 6 tháng vừa qua, MTTQ 5 thành phố luôn xứng đáng là đầu tàu trong cả nước, có nhiều hoạt động ủng hộ các địa phương khác; quyết tâm, quyết liệt trong hoạt động; có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình tốt có thể giới thiệu các địa phương khác vận dụng, học tập, nhân rộng.

MTTQ 5 thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị số 17 ngày 4/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có hiệu quả nhất định thông qua việc chăm lo Tết cho người nghèo, hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, từ đó tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

5 thành phố luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh kịp thời những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân với Đảng, Nhà nước, để từ đó chủ động phòng ngừa các tình huống phức tạp phát sinh, không để xảy ra mất trật tự trị an; đồng thời nắm bắt tình hình trong đồng bào trong các tôn giáo, góp phần tăng cường, gắn bó các dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, điều Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trăn trở là công tác giám sát và phản biện xã hội ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; kiểm tra kết quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế; hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; ở một số nơi, việc tổ chức hoạt động của các mô hình trong các cuộc vận động, phong trào còn hình thức và hiệu quả chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở tuy đã được đổi mới nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; chức năng đại diện, chăm lo lợi ích của đoàn viên, hội viên ở một số nơi chưa được phát huy.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận 5 thành phố bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư để đổi mới nội dung, xây dựng văn kiện Đại hội, chuẩn bị công tác nhân sự, đảm bảo cơ cấu Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả để mỗi Ủy viên đều là những đại diện tiêu biểu trong triển khai công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời tham mưu cấp ủy để thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Mặt trận 5 thành phố cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, để nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.

“Mặt trận các thành phố phải làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân, coi trọng hơn nữa việc lấy ý kiến nhân dân về những vấn đề quan trọng của đất nước và đời sống người dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở. Đồng thời quan tâm tới đổi mới tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018 ở khu dân cư theo hướng thiết thực, nhân dịp này nên ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các hộ vươn lên thoát nghèo và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Đối với các kiến nghị của Mặt trận các thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các địa phương quyết tâm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Địa phương nào có vướng mắc trong triển khai thực hiện, cần phản ánh kịp thời, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ nghiên cứu và báo cáo Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh đã trao kinh phí 400 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

* Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), chiều 25/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hảo và gia đình thương binh Nguyễn Quang Dong, thương binh hạng 4/4, tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi các gia đình và bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ, tri ân công lao các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh và gia đình liệt sĩ; mong muốn tất cả các gia đình chính sách trong cả nước đều được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và các gia đình chính sách giữ gìn sức khỏe, tiếp tục dạy dỗ con cháu phát huy truyền thống của gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Hương Diệp - Ảnh: Quốc Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều