Xứng đáng là đội quân xung kích, thế hệ cán bộ tương lai của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 21/5, tại Hà Nội, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nguyễn Văn Thịnh; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và hơn 60 đoàn viên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là thời điểm các cấp ủy, tổ chức Đảng đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
“Đoàn kết, tiên phong, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển”

Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là đoàn cấp cơ sở, gồm 3 chi đoàn trực thuộc với tổng số 69 đoàn viên, các đoàn viên có tư tưởng chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác. Trong suốt thời gian qua, được sự định hướng, lãnh đạo thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy Cơ quan; sự chỉ đạo, quan tâm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã tạo những điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên cơ quan và các chi đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động của mình.

Với tinh thần “đoàn kết, tiên phong, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển”, Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

 Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng của Đoàn khối các cơ quan Trung ương
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối, sự quan tâm của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có điểm nhấn và chiều sâu; nội dung và hình thức hoạt động không chỉ được nâng lên về tần suất, về số lượng; điểm nhấn lớn nhất chính là chất lượng các hoạt động đã được nâng lên một bước.

Phát huy tinh thần tuổi trẻ, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên cơ quan đã xung kích trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn trong cơ quan. Lực lượng đoàn viên thanh niên nhanh chóng ứng dụng các công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Cơ quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của Ban Thường trực và Mặt trận các cấp lên trang Fanpage Facebook MTTQ Việt Nam.

Phong trào thanh niên tình nguyện có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực; tăng cường tính liên kết trong các hoạt động tình nguyện; đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung..., đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia, ngày càng đi vào chiều sâu và thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ. Đây cũng là một trong những điểm sáng của Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ. Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức và tham gia 16 đợt tình nguyện, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 600 triệu đồng.

  Chủ trì Đại hội
Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác phát triển Đảng đã được thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu đề ra; Việc phối hợp, tổ chức hoạt động với tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan gắn kết chặt chẽ hơn..

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, trong nhiệm kỳ mới Đoàn thanh niên cơ quan tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai và nâng cao chất lượng phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua những công việc hết sức thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ, công việc thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên; Chú trọng đổi mới, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện, tham gia tích cực, thực chất công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị…

Xác định thế mạnh, đặc thù của Cơ quan để xây dựng các phong trào, chương trình hoạt động

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời nhấn mạnh, thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng được củng cố, phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Cơ quan trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đối với MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ trong mối quan hệ giữa Đảng Lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Trước bối cảnh và đòi hỏi từ thực tiễn, yêu cầu của Đảng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, trong đó có đội ngũ đoàn viên thanh niên với vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích, đông đảo, nhiệt huyết và giàu tiềm năng phải không ngừng sáng tạo, đổi mới và nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, đóng góp chủ động, tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam và góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng vững mạnh”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ.

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội
Để làm được điều đó, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Đoàn Thanh niên cơ quan cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và đặc biệt là phải luôn ý thức và tự hào rằng mình là cán bộ mặt trận, được đứng trong hàng ngũ của Mặt trận - tổ chức có vai trò chính trị vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta là một niềm tự hào và vinh dự to lớn.

Nhấn mạnh tới vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi cho Nhân dân, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc với lịch sử hơn 4000 năm văn hiến, hơn 100 triệu đồng bào với 54 dân tộc anh em, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn mỗi đoàn viên luôn ý thức được ý nghĩa công việc đang làm và trách nhiệm của mình trong suy nghĩ, hành động, trong từng cử chỉ, hành động hàng ngày và đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để xứng đáng với danh xưng cán bộ Mặt trận.

Từ đó, bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải nắm, hiểu và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; tích cực đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống tâm lý ngại khó, ngại khổ.

 Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động bởi xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng.

“Cần coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, trước hết là xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong tổ chức; thể chế hóa đầy đủ các nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và phải triển khai đầy đủ, sâu rộng, thực hiện nghiêm nguyên tắc đó; chủ động tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng cán bộ có đạo đức, phẩm chất, và tiềm năng để phục vụ xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

Cũng theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, Đoàn Thanh niên cơ quan cần tiếp tục đổi mới và nâng cao tính thực tiễn, thiết thực, hiệu quả của các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; không thể xa rời các hoạt động của Cơ quan, mà phải tìm hiểu, xác định thế mạnh, đặc thù của Cơ quan để xây dựng các phong trào, chương trình hoạt động sao cho vừa triển khai tốt các phong trào Đoàn vừa đóng góp hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cơ quan cần tăng cường các hoạt động phối hợp với Đoàn Khối, Đoàn thanh niên các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động, chương trình nhân những dịp trọng đại, những sự kiện quan trọng của đất nước và MTTQ Việt Nam.

“Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào của Đoàn cơ quan cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia vào các đề tài, đề án của cơ quan; xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp; phối hợp với các Ban, đơn vị triển khai một số hoạt động xã hội phù hợp…”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới
Nhiệm vụ tiếp theo của Đoàn Thanh niên Cơ quan trong nhiệm kỳ mới mà Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn là việc cần tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tiếp tục động viên đoàn viên, thanh niên cơ quan phát huy sức trẻ, nỗ lực vươn lên, xung kích, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của cơ quan, nhất là những việc mới, việc khó như triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức tuyên truyền, truyền thông các hoạt động của MTTQ thông qua mạng xã hội, xây dựng môi trường, cảnh quan cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp…

Đoàn Thanh niên cần phát huy vai trò trong đại diện tiếng nói, là cầu nối giữa Lãnh đạo Đảng ủy, Cơ quan với đội ngũ đoàn viên thông qua tổ chức các diễn đàn, hội thảo, đối thoại để đoàn viên, thanh niên đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với Thủ trưởng cơ quan, Ban Thường trực, Đảng ủy cơ quan. Trong đó cần tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan với Đoàn viên Thanh niên Cơ quan để lắng nghe tâm tư, mong muốn, đề xuất, hiến kế cho công tác MTTQ.

Từ diễn đàn của Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ, các chi uỷ, lãnh đạo các ban, đơn vị cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ; tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp nhiều hơn nữa cho cơ quan, đơn vị.

Đại hội lần thứ VI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động, phát triển của phong trào thanh niên và Đoàn Thanh niên cơ quan. Bác Hồ thường nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội", Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích, thế hệ cán bộ tương lai của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

  Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Từ những gợi mở của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu và nhanh chóng cụ thể hóa vào Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Trong đó cần tập trung triển khai chương trình hành động của Đoàn TNCSHCM khối các cơ quan Trung ương thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn nhằm tác động sâu sắc, toàn diện tới đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao và việc rèn luyện bản lĩnh chính trị với người đoàn viên.

"Cần tập trung thực hiện tốt phong trào "Ba trách nhiệm" trong đoàn viên công chức viên chức trẻ, tích cực tham gia cải cách hành chính, hướng tới xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tận tụy, sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức, năng lực số cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên và tổ chức đoàn vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở và tham gia cải cách hành chính tại cơ quan", ông Bùi Hoàng Tùng gợi mở.

 Đại hội tặng hoa chia tay Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí; bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCSHCM Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự thống nhất cao của đại hội, đoàn viên Lương Thị Huyền Trang, Ban Đối ngoại và Kiều bào giữ chức Bí thư và đoàn viên Nguyễn Tiến Đạt, Báo Đại đoàn kết giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều