Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin trong giảm nghèo đa chiều

(Mặt trận) - Ngày 30/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thông tư nêu rõ, một trong những nội dung quan trọng để thực hiện tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin là nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, được thực hiện qua công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng trong quản lý và trong công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác quản lý báo chí, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, tổ chức. Đối tượng bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thông tin, truyền thông bao gồm: lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan các cơ quan báo chí, cán bộ cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, ưu tiên công chức văn hóa – xã hội cấp xã, phụ trách đài truyền thanh cấp xã; cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền thuộc cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần xây dựng nền tảng công nghệ, trang thiết bị công nghệ thông tin; thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng chương trình, tài liệu (tài liệu in, điện tử) phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng, bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số (nếu có); tổ chức các lớp bồi bưỡng, tập huấn cho đối tượng: thời lượng tổ chức trực tiếp không quá 05 ngày (bao gồm cả thời gian đi thực tế và đánh giá kết quả).

Về tổ chức tuyên truyền, thiếp lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã vùng biên giới, việc sản xuất và cung cấp sản phẩm thông tin, tuyên truyền phải mang nội dung dùng chung toàn quốc hoặc khu vực, hoặc theo yêu cầu đặc thù của địa phương để phổ biến; tuyên truyền trên hệ thống cụm thông tin điện tử bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài (nếu có). Việc trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo, sẽ ưu tiên đồn biên phòng đóng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo.

Việc cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo với mục tiêu giúp nhân dân ở những khu vực này có điều kiện tiếp cận các thông tin về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các thông tin thiết yếu khác. Người dân sẽ được tiếp cận miễn phí sách, báo, tạp chí (bao gồm xuất bản phẩm điện tử và báo in); sử dụng internet để khai thác các thông tin thiết yếu, truy cập dịch vụ công trực tuyến… tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng.

Bên cạnh đó, việc trang bị hệ thống thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo cần phải căn cứ nhu cầu thực tế về công tác thông tin, tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề xuất danh mục, yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị cần được trang bị báo cáo Bộ Quốc phòng thống nhất và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp kế hoạch thực hiện.

Thông tư cũng quy định các nội dung về xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử thiết yếu (bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số) để phổ biến tác phẩm có giá trị sử dụng lâu dài cho xã hội; phát triển các nền tảng công nghệ khác phục vụ giảm nghèo về thông tin; sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội; sản xuất với các xuất bản phẩm cung cấp nội dung thiết yếu; lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, có giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2022.

Hải Yến - HQ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều