Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo thực hiện đề án đúng mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ.
Nghi lễ dâng bát trong lễ Sen Dolta tại chùa 14.000, ấp 5, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang). Ảnh tư liệu: Hồng Thái/TTXVN 
Tham dự và phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo" luôn là nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội. Trong điều kiện hiện nay, việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo càng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và các bộ liên quan như Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ rất quan tâm đến việc hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí, nhất là tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó, Đề án được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án điểm để từng giai đoạn có các dự án tuyên truyền, ngoài các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền thì mỗi giai đoạn sẽ có một chủ đề tuyên truyền được triển khai.
Việc thực hiện Đề án trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó sẽ góp phần động viên, tạo đồng thuận xã hội, phát huy ý chí, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn của giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mục tiêu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử của dân tộc phải đảm bảo phải phù hợp với nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Đề án trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã báo cáo tình hình thực hiện Đề án năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; giới thiệu một số tài liệu: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam; về những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội...
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trình bày về những thuận lợi, khó khăn cũng như thảo luận cách thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Ngày 30/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến hết năm 2023, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.
Trước đó, Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo", thực hiện trong giai đoạn 2019-2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/2/2019.

Theo Trần Phương (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều