Mặt trận Việt Nam - Lào - Campuchia nơi gắn kết tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc

(Mặt trận) - Lịch sử là một dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, Việt Nam - Lào - Campuchia cùng uống chung một dòng nước sông Mê Kông, cùng chảy theo dòng chảy của lịch sử. Dòng sông ấy đã chứng kiến sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân ba nước, chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

Lãnh đạo Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam ký Bản ghi nhớ chương trình hợp tác. Ảnh Thành Trung

Việc đoàn kết nhân dân, các tổ chức tương đồng trong khu vực ASEAN, nhất là 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân 3 nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh và ổn định trên bán đảo Đông Dương. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn được coi trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Để đáp ứng yêu cầu đó cần có sự phối hợp đa phương giữa Mặt trận ba nước: Việt Nam - Lào - Campuchia, ngày 30/11/2011 tại thủ đô Phnômpênh, Campuchia, 3 tổ chức: Mặt trận Campuchia - Lào - Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước. Đây là Hội nghị liên tịch giữa 3 tổ chức Mặt trận của ba nước để cùng nhau trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận ba nước. Đây cũng chính là mốc son quan trọng, đánh dấu sự tăng cường và phát triển về chất trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận của ba nước; góp phần thiết thực vào việc không ngừng vun đắp, tăng cường và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam anh em trong giai đoạn mới, vì sự ổn định, phát triển phồn vinh của mỗi nước, góp phần vào sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, ba bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, thống nhất ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Lào xây dựng đất nước với những nội dung:

1. Ba bên cùng nhau tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân ở mỗi nước phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia, Lào, Việt Nam vì sự phát triển chung của ba nước cũng như của mỗi nước.

2. Coi trọng và mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân ba nước; cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác của ba Chính phủ Campuchia, Lào và Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, y tế, môi trường...

3. Khuyến khích các địa phương của ba nước dọc theo các tuyến biên giới cùng nhau thắt chặt đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực; chú trọng giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; đồng thời, khuyến khích các hình thức hợp tác hữu nghị giữa các tổ chức Mặt trận và chính quyền địa phương của ba nước.

4. Phối hợp kiện toàn cơ cấu tổ chức và mở rộng hoạt động của Hội hữu nghị của ba bên từ cấp trung ương tới địa phương. Cùng nhau xây dựng chương trình hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận và nhân dân ba nước, luân phiên trao đổi các đoàn đại biểu thăm và làm việc giữa ba bên, bao gồm đoàn cấp cao, đoàn cán bộ và đoàn của các địa phương nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về tình hình và hoạt động của các bên.

5. Hợp tác nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cùng đào tạo cán bộ cũng như thực hiện nghiên cứu về công tác Mặt trận phù hợp yêu cầu của các bên.

6. Cùng nhau chia sẻ thông tin, tài liệu và hợp tác giữa các bên, thúc đẩy hỗ trợ nhân dân ba bên tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động quốc tế trong khu vực và thế giới, đặc biệt góp phần tích cực xây dựng khu vực đáng tin cậy, phát triển bình đẳng trong ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.

7. Ba bên thống nhất thực hiện chương trình hợp tác đã ký, tiếp tục giữ gìn những kết quả đã đạt được trong sự hợp tác chung giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, củng cố, phát triển truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, không ngừng hỗ trợ, trao đổi lẫn nhau về kinh nghiệm, tinh thần và vật chất...

Kết thúc Hội nghị, Bản Ghi nhớ đã được ký kết mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị ba bên, giữa 3 tổ chức Mặt trận ba nước, góp phần vào việc gìn giữ, tăng cường và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia-Lào-Việt Nam trong giai đoạn mới, vì sự ổn định, phát triển phồn vinh của mỗi nước, góp phần vào sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2013, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước lần thứ hai đã được tổ chức ngày 18/12/2013 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), ba bên đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2011 - 2013 của 3 tổ chức Mặt trận, cụ thể là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; hàng năm trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay trong công tác Mặt trận; Hai năm một lần, ba bên luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị Việt Nam - Lào. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác và qua thực tiễn đã tiếp tục bổ sung những nội dung phù hợp hơn, đồng thời ký giao ước thi đua giữa Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia tổ chức hỗ trợ xây dựng giúp các tỉnh của bạn nhiều trường tiểu học, mầm non và các trạm xá; tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các xã vùng biên giới; ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai với kinh phí lên đến nhiều tỷ đồng. Ở một số địa phương, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền và bộ đội biên phòng tổ chức kết nghĩa các thôn bản hai bên biên giới của hai nước.

Hội nghị lần thứ hai (năm 2013), ba bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2013 - 2016, trong đó nhấn mạnh tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam vì sự phát triển chung của ba nước cũng như vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước: Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ ba năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam) vào 25/6/2017 nhằm đưa hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước của mỗi nước vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển đối với các nước láng giềng và trong khu vực. Năm 2017 là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia", "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc vào thành công của "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào".

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá kết quả hơn 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2016" được ký tại Viêng - Chăn tháng 12/2013, theo đó, Mặt trận ba nước thống nhất rằng sự hợp tác giữa 3 bên trong các lĩnh vực đều có những tiến bộ tích cực hơn với nhiều nội dung, hình thức hợp tác phong phú, đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 3 đất nước và 3 Mặt trận. Các bên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam. Thông qua Chương trình hợp tác đã góp phần tăng cường các hoạt động trao đổi giao lưu, hợp tác toàn diện của ba tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận được tiến hành thường xuyên, đi vào nề nếp; kêu gọi được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ người nghèo ở các tỉnh có chung đường biên giới của cả ba nước, chú trọng giữ gìn, bảo vệ an ninh và trật tự trên tuyến biên giới.

Tại Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước năm 2017, ba bên đã thảo luận, thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua và tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua ký Bản ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020” với 6 nội dung cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương của ba nước; tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017 của ba nước; tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác. Hội nghị là dịp để Mặt trận ba nước cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cùng xây dựng các nguyên tắc, nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa ba tổ chức Mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước ngày càng bền vững. Hợp tác giữa Mặt trận ba nước cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận ba nước cần phối hợp để cùng xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc.

Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng ban Đối ngoại Kiều bào, UBTƯ MTTQ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều