Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em DTTS

(Mặt trận) - Ngày 8/8/2023, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em DTTS giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến 2030. Chiến lược góp phần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biểu hiện của khuôn mẫu giới, định kiến giới và phân biệt đối xử về giới; tăng cường trách nhiệm lồng ghép giới, thực hiện bình đẳng giới cho các cơ quan, ban, ngành thực hiện các dự án, tiểu dự án trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Ảnh: Vietnamnet

Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho người dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường trách nhiệm lồng ghép giới của cơ quan, ban, ngành khi thực hiện các dự án và các tiểu dự án thuộc Chương trình; từng bước xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong thực hiện hoạt động kinh tế, vai trò chăm sóc và ra quyết định trong gia đình người DTTS; thúc đẩy phụ nữ DTTS tham gia các vị trí lãnh đạo; từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán có hại cho phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi.

Phấn đấu đến năm 2025, khoảng 40,000 lãnh đạo và cán bộ của các sở, ban, ngành, cơ quan nâng cao kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới; hiểu rõ trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em DTTS. Ít nhất 90% nam giới, phụ nữ nhận biết được các biểu hiện của định kiến giới, khuôn mẫu giới và sự phân biệt đối xử về giới liên quan đến vai trò kinh tế, vai trò chăm sóc, vai trò ra quyết định trong gia đình và cộng đồng các tổ truyền thông cộng đồng, mô hình sinh kế, địa chỉ tin cậy, trẻ em DTTS được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và có kỹ năng truyền thông, vận động giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ em thông qua tham gia mô hình Câu lạc độ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, căn cứ vào thực trạng bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS và những vấn đề cấp thiết mà phụ nữ và trẻ em DTTS đang phải đối mặt, Chiến lược đã đề ra 6 giải pháp như sau: (1) Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; (2) Tăng cường trách nhiệm lồng ghép giới, thực hiện bình đẳng giới cho các cơ quan, ban, ngành thực hiện các dự án, tiểu dự án trong Chương trình; (3) Tăng cường truyền thông về các vấn đề cấp thiết, các tập tục có hại cho sự phát triển của phụ nữ, trẻ em DTTS và những tác động tiêu cực của các vấn đề đó đến sự phát triển bền vững chung của đất nước; (4) Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với các bộ, ban, ngành và các bên liên quan trong quá trình thực hiện truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em DTTS; (5) Chú trọng công tác theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.

                                                                                      Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều