Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Cao Bằng

(Mặt trận) - Để đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1438/KH-UBND ngày 12/06/2023 thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về thực hiện Chương trình.
Theo Kế hoạch, định hướng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình đến vùng đồng bào DTTS và MN bằng các hình thức phù hợp với điều kiện địa phương; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc chủ động, tích cực thực hiện Chương trình. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra

Phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Trong giai đoạn từ năm 2023 - 2025, Kế hoạch sẽ phổ biến đến người dân về nội dung của Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng DTTS và miền núi; chú trọng các nội dung phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Trọng tâm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và niền núi; nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường… các văn bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản, chính sách có liên quan đến vùng DTTS và miền núi.

Đồng thời, tập trung truyền thông, tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình MTQG 1719 và các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều