Bài 5 - Bài học từ việc “vỡ trận” HSMT Dự án Khu dân cư Hưng Đạo, Chí Linh: Sở TN& MT xác nhận “khống” 2.198,3m2 đất ở hay UBND TP Chí Linh “cố đấm ăn xôi” tại dự án?

(Mặt trận) - UBND Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang thể hiện sự bất nhất đến khó hiểu tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương khi ban nhiều văn bản có nội dung bất nhất, rất mâu thuẫn liên quan đến việc xác định phần diện tích đất ở của dự án.
 
 
Văn bản ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh gửi Cục Quản lý đấu thầu.

Ngày 08/1/2020, ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh ký ban hành văn bản số 12/UBND-BQLDA về việc xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư gửi Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Trong văn bản có đoạn:

“… Tuy nhiên trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (Túi đề xuất tài chính) đã phát hiện trong công tác lập phương án giải phóng mặt bằng sơ bộ để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sai sót về số liệu diện tích đất ở (ODT) phải đền bù dẫn đến sai giá trị đền bù đất ở (ODT) cụ thể: Diện tích đất ở phải bồi thường theo mảng trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 08/10/2018 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận là 2.398,3 m2 nhưng trong phương án sơ bộ phê duyệt là 200 m2. Cụ thể như sau:

1. Tổng phương án GPMB sơ bộ phê duyệt là 18.329.425.000 đồng,

Trong đó: Chi tiêu bồi thường đất ở (ODT): 200 x 10.000.000 = 2.000.000.000 đồng.

2. Tổng giá trị phương án GPMB sơ bộ sau khi kiểm tra phát hiện sai và tính lại theo mảnh trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 08/10/2018 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận là: 40.312.425.000 đồng

Trong đó: Chi tiêu bồi thường đất ở (ODT): 2.398,30 x 10.000.000 = 23.983.000.000 đồng

Như vậy giá trị đền bù sau kiểm tra tính lại còn thiếu: 23.983.000.000 - 2.000.000.000 = 21.983.000.000 đồng

Nếu tiếp tục thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có thể nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án (Không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính theo quy định của pháp luật về đấu thầu), vậy chúng tôi xin hỏi: Trường hợp của dự án nêu trên có hủy thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Đấu thầu số 43/2013 được không?”

Văn bản UBND Thành phố Chí Linh gửi Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là vậy. Thế nhưng, chỉ 5 tháng sau, trong văn bản gửi nhà đầu tư, cũng chính do ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh lại có cú “bẻ kèo” ngoạn mục, phản bác lại phần diện tích đất ở mà ông này thừa nhận trước đó.

 

Văn bản số do ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh 305/UBND-BQLDA ngày 12/5/2020 gửi Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang.

Theo đó, tại văn bản số 305/UBND-BQLDA ngày 12/5/2020 gửi Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang, ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh cho rằng:

“Trong mảnh trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 08/10/2018 có ghi hiện trạng đất ODT: 2.398,3m2. Theo kết quả kiểm tra rà soát của UBND các phường và các cơ quan chức năng và kiểm tra tại thực địa, diện tích 200m2 đất ở là diện tích đã phê duyệt sơ bộ phương án GPMB trong hồ sơ mời thầu, còn lại đất vườn thuộc nhóm đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có nhà ở, như vậy không có sai lệch về diện tích đất ở, cụ thể như sau:

- Phần diện tích đất thực hiện dự án trên địa bàn phường Sao Đỏ có 200m2 là đất ở và 1.834,7m2 là đất vườn nằm trong cùng thửa đất có nhà ở (thuộc nhóm đất nông nghiệp).

- Phường Chí Minh không có đất ở nằm trong phạm vi dự án và 70,1m2 là đất vườn nằm trong cùng thửa đất có nhà ở (thuộc nhóm đất nông nghiệp).

- Phường Thái Học không có đất ở nằm trong phạm vi dự án và 734,5m2 là đất vườn nằm trong cùng thửa đất có nhà ở (thuộc nhóm đất nông nghiệp)”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch còn đổ lỗi cho nhà đầu tư trong thời gian mua hồ sơ mời thầu đến ngày mở thầu không có kiến nghị gì về hồ sơ mời thầu, mãi đến khi mở túi đề xuất hồ sơ đề xuất tài chính ngày 15/11/2019, đến ngày 04/12/2019, UBND Thành phố Chí Linh mới nhận được đơn kiến nghị của Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang.

Theo ông Phạm Văn Tuấn - đại diện Công ty Cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân cho biết, việc UBND Thành phố Chí Linh ban hành văn bản gửi Cục Quản lý đầu thầu và trả lời doanh nghiệp như trên thể hiện sự bất nhất, tùy tiện, như trò đùa. Đầu bài là do Thị xã Chí Linh trước đây, nay là Thành phố Chí Linh ra, giờ chúng tôi phát hiện ra bất thường làm đơn kiến nghị thì lại có phần trách nhiệm của chúng tôi? Tại sao một dự án có tổng mức đầu tư khái toán trên 82 tỷ đồng, có quy mô sử dụng đất lớn, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, nhiều cấp ngành tham mưu mà Phó Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh lại trả lời theo kiểu “sáng đúng, chiều sai đến mai lại đúng” như vậy được? Tôi đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, của Trung ương cần làm rõ vấn đề này.

Vậy Dự án Khu dân cư mới tại Khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương thực sự có diện tích đất ở cần phải bồi thường là bao nhiêu? Nếu UBND Thành phố Chí Linh cho rằng chỉ có là 200m2 đất ở thì tại sao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương lại xác nhận phần diện tích đất ở của mảng trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 08/10/2018 lên tới 2.398,3 m2 để làm gì? Có hay không việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương xác nhận “khống” hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành đất ở tại Thành phố Chí Linh? Trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương là gì nếu phản ánh của ông Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh là đúng?

Ở chiều ngược lại, nếu mảng trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 08/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương là đúng, vậy tại sao UBND thành phố Chí Linh vẫn “cố đấm ăn xôi” cho rằng dự án chỉ có 200m2 đất ở cần phải thu hồi? Công tác lưu trữ các bản vẽ, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở ngành, địa phương của tỉnh Hải Dương diễn ra như thế nào mà để ra sự việc có sự vênh nhau về số liệu hàng nghìn m2 đất đai như vậy? Động cơ, mục đích của UBND thành phố Chí Linh khi ban hành văn bản bất nhất khi ban hành văn bản bất nhất xin ý kiến cơ quan Trung ương một đằng, trả lời nhà đầu tư một nẻo như vậy?

Mảng trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 08/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

Dư luận đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng, quyết liệt từ Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, kiểm tra, xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư… và UBND Thành phố Chí Linh trước những bất thường, dấu hiệu sai phạm rất rõ ràng, cụ thể tại Khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương và các tổ chức thành viên cần tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, phát huy vai trò của báo chí và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ba là, đề nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Cán sự Đảng tỉnh Hải Dương cần vào cuộc, tập trung kiểm tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, UBND Thành phố Chí Linh trong quản lý đất đai, quá trình lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước.

Bốn là, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường… vào cuộc thanh tra, kiểm tra, xem xét, làm rõ việc xác định diện tích đất, các loại đất, giá đất.. tại dự án đã được báo chí và dư luận nêu ra có dấu hiệu tiêu cực, thông thầu, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nếu phát hiện sai phạm, đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Điều tra Bộ Công an làm cơ sở để tiếp tục đấu tranh, khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các vi phạm.

Năm là, đề nghị Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), UBND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời làm rõ có hay không hành vi xác nhận khống diện tích đất ở hoặc thông thầu, “ưu ái” nhà thầu quen tại dự án; công khai, minh bạch hình thức xử lý để đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục thông tiếp tục thông tin vụ việc nêu trên.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều