Lâm Đồng: Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện Đạ Tẻh trong sai phạm về công tác quản lý đầu tư xây dựng

(Mặt trận) - UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong Kết luận thanh tra.

Bài 1: Kết luận Thanh tra tỉnh Lâm Đồng: Phát hiện một số công trình, dự án sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng

Tổng giá trị nghiệm thu, thanh, quyết toán không đúng quy định đối với 14 công trình điện mặt trời phát hiện qua thanh tra là 2.122,726 triệu đồng. Ảnh minh họa.

11/14 công trình có tổng giá trị nghiệm thu, thanh, quyết toán không đúng quy định

Như  chúng tôi phản ánh ở số báo ra ngày 10/5/2023: “Kết luận thanh tra tỉnh Lâm Đồng: Phát hiện một số công trình, dự án sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng” cho thấy ngày 22/7/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kết luận thanh tra số 960/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các công trình điện mặt trời.

Công tác khảo sát, lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng còn hạn chế, sai sót. Qua thanh tra 14 công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện, phát hiện 11/14 công trình, dự án tính sai khối lượng giữa dự toán và thiết kế, áp dụng mã định mức, đơn giá dự toán chưa phù hợp thực tế dẫn đến giá trị thanh, quyết toán lớn hơn quy định với số tiền 941,783 triệu đồng là chưa thực hiện đúng khoản 1 Điều 132 Luật Xây dựng.

Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công của các chủ đầu tư cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công chưa đúng khối lượng thực tế với số tiền 1.180,943 triệu đồng là chưa thực hiện đúng Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tổng giá trị nghiệm thu, thanh, quyết toán không đúng quy định đối với 14 công trình phát hiện qua thanh tra là 2.122,726 triệu đồng (đã bao gồm giá trị dự toán tính sai).

Sau khi giảm trừ thuế GTGT 187,669 triệu đồng, giảm trừ số tiền 23,134 triệu đồng thi công bổ sung hạng mục láng sênô, mái hắt, máng nước và quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô để đảm bảo hiệu quả sử dụng đối với công trình Trường Mầm non Họa Mi (trong quá trình thanh tra, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện và các đơn vị có liên quan đã thực hiện khắc phục), số tiền Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi là 1.911,923 triệu đồng”.

Thanh tra tỉnh khẳng định: “Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các công trình điện mặt trời trên địa bàn huyện thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực được phân công, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh trong việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (nay là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện); Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã: An Nhơn, Triệu Hải, Đạ Lây, Mỹ Đức, Đạ Pal, Quốc Oai là những địa phương có công trình điện mặt trời áp mái trang trại; Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, các chủ đầu tư được giao thực hiện các công trình, dự án và các nhà thầu tư vấn, xây dựng...”.

Căn cứ thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh được quy định tại Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ số tiền 1.911,923 triệu đồng đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra. Tính đến thời điểm tháng 9/2022, các đơn vị đã nộp số tiền 1.911,923 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất với các nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra tỉnh. Ảnh: K.H. 

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh: “Chỉ đạo UBND huyện Đạ Tẻh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong Kết luận thanh tra”.

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh: “Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư: tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình; chú trọng việc rà soát, lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm để hạn chế tồn tại, sai phạm như đã nêu trên trong thời gian tới…; Chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng, Phó các phòng, ban và các cá nhân có liên quan về các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, cụ thể: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện liên quan đến công tác thẩm định thiết kế - dự toán công trình được thanh tra; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã: An Nhơn, Triệu Hải, Đạ Lây, Mỹ Đức, Đạ Pal, Quốc Oai và các bộ phận có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để kịp thời xử lý và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai phạm qua thanh tra liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai liên quan đến các công trình điện mặt trời”.

Đối với Kết luận của Thanh tra tỉnh, ngày 31/8/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 6572/UBND-KH về việc xử lý kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các công trình điện mặt trời với nội dung: Thống nhất với các nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 960/KL-TTr ngày 22/7/2022 nêu trên; Giao UBND huyện Đạ Tẻh thực hiện các kiến nghị nêu tại điểm c khoản 1 Mục V Kết luận số 960/KL-TTr; Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh thực hiện các kiến nghị nêu tại khoản 2 Mục V Kết luận số 960/KL-TTr; Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện”.

Khắc Hạnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều