Khẳng định kết quả nghiên cứu khoa học của cộng đồng các nhà khoa học

Các nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo kiến nghị, tham mưu tư vấn chính sách lớn cho Đảng và Nhà nước, đưa ra nhiều dự báo tình hình xác đáng và được cơ quan sử dụng đánh giá cao.
Ngày 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), tôn vinh các nhà khoa học, khẳng định kết quả nghiên cứu khoa học của cộng đồng các nhà khoa học của Học viện.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhNguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta đã không ngừng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để từng bước xây dựng và tích lũy sự hiểu biết, tri thức mới về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và các nhà khoa học của Học viện đã đóng góp một phần vào quá trình phát triển nhận thức này.

Đề cập tới các thế lực thù địch đã lợi dụng sự phát triển khoa học công nghệ làm công cụ chống phá quyết liệt và tinh vi hơn đối với nền tảng tư tưởng của Đảng dù đã khá thành công trong bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng ở nhiều diễn đàn trực tiếp khác nhau, tuy nhiên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đặt ra yêu cầu mới bởi vì tính liên tục của mạng internet. Khối lượng thông tin bịa đặt, sai trái và thù địch lớn và được ngụy trang rất tinh vi. Yêu cầu mới đặt ra cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi các nhà khoa học phải không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo…

Nhắc lại nguyên tắc Vượt trước để dự báo, Đồng hành để thực hiện, Bao quát để tổng kết đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học của cộng đồng các nhà khoa học trong Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, thời gian tới, các nhà khoa học của Học viện tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học góp phần vào kiên định, kiên trì củng cố, phát triển nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động của đất nước; thực hiện các nhiệm vụ khoa học dự báo tình hình, sát với sự vận động, đòi hỏi của thực tiễn, tổng kết toàn diện, hệ thống hóa lý luận về đường lối đổi mới sau 40 năm triển khai thực hiện, để bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Biên dịch Tuyển tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 5 thứ tiếng.

Gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Học viện

Cùng với đó, công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện cần được đổi mới về thể chế, đảm bảo tính hệ thống của công tác quản lý. Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn, đơn vị quản lý cần được chú trọng, để hoàn thành khối lượng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ngày càng lớn. Các đơn vị chuyên môn có sự phối hợp để kiểm soát việc triển khai các đề tài cơ sở, bảo đảm phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng số lượng cán bộ trẻ được giao chủ nhiệm các đề tài cơ sở để nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy.

Thời gian qua, cộng đồng các nhà khoa học của Học viện đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo kiến nghị, tham mưu tư vấn chính sách lớn cho Đảng và Nhà nước, đưa ra nhiều dự báo tình hình xác đáng và được cơ quan sử dụng đánh giá cao. Những thành công đó phải được tiếp tục phát huy và trở thành trào lưu chính trong thực hiện nghiên cứu khoa học, trong xây dựng hệ báo cáo kiến nghị của Học viện.

Hệ thống các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ XIII, theo sát tình hình thực tiễn sinh động của đất nước. Năm vừa qua, Học viện đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học chuyên đề gắn chặt với thực tiễn phát triển sinh động của địa phương, vùng, miền và đất nước; cung cấp nhiều chất liệu phong phú cho việc đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực để góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của đất nước ở các cấp độ khác nhau.

Việc thực hiện đồng thời vừa bảo vệ, vừa phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện có hiệu quả dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, cuộc thi chính luận lần thứ nhất, lần thứ hai đã tạo ra tiếng vang lớn, lan tỏa nhân tố tích cực mới tạo nền tảng, cơ sở cho sự thành công của Cuộc thi chính luận lần thứ ba với sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học ở nhiều quốc gia thế giới.

Công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận được Học viện coi là công tác trọng tâm và cần đẩy mạnh. Nhiều chương trình nghiên cứu, đề tài, đề án, báo cáo chuyên đề của các nhà khoa học trong Học viện thực hiện đã góp phần không nhỏ vào việc tiếp tục làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, bảo vệ; phát huy nền tảng văn hóa dân tộc Việt Nam; đảm bảo hài hòa sự phát triển Việt Nam độc lập, tự chủ trong tiến trình tăng cường kết nối với khu vực và thế giới.

Nhiều kết quả nghiên cứu tổng kết thực tiễn đã được lựa chọn để xây dựng chương trình Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho các Ủy viên dự khuyết Trung ương và tới đây là các lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các hệ và đối tượng khác nhau trong hệ thống Học viện đã và đang không ngừng được các nhà khoa học cập nhật, bổ sung những tri thức mới được kết tinh từ các công trình nghiên cứu khoa học...

 

Theo Minh Châu/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều