Khẳng định vai trò của cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) - Trong 2 ngày (4-5/7), tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Phước, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc. Tại Đại hội, ông Hà Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Ảnh: H.V.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu và ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước dự Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có 330 đại biểu là những người có uy tín, cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về dự Đại hội.

Quỹ "Vì người nghèo" tiếp nhận hơn 310 tỷ đồng

Báo cáo tại Đại hội, bà Lê Thị Xuân Trang - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng tâm hiệp lực của MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên và sự chung tay của nhân dân trong tỉnh, MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra.

Bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước phát biểu tại Đại hội. Ảnh: H.V.

Vai trò của Mặt trận được khẳng định, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền vận động, công tác giám sát, phản biện xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Bình Phước không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu dự Đại hội. Ảnh: H.V.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cùng với cấp ủy, chính quyền vận động và phát huy các nguồn lực xã hội trong nhân dân, đoàn kết góp công, góp của để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống Nhân dân”, Mặt trận các cấp đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân đóng góp trên 51 tỷ đồng; hiến tặng trên 319ha đất; ủng hộ 57.422 ngày công lao động để cùng với chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới, qua đó góp góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước phát biểu tại Đại hội. Ảnh: H.V.

Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được gần 334 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng và sửa chữa được 5.071 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”... đã huy động được nhiều nguồn lực góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động và kịp thời hỗ trợ 11 tỷ đồng để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng, thiên tai lũ lụt; các tỉnh miền Tây bị xâm nhập mặn.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: H.V.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước khẳng định, thời gian qua, Mặt trận đã làm tốt vai trò của mình, tập hợp, động viên rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn; tích cực vận động người dân tham gia hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu ghi nhận và đánh giá cao đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh Bình Phước, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, nhiệt tình công tác, tận tụy với công việc, bám sát các phong trào, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX đề ra.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: H.V.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong đó, tập trung việc quán triệt, phổ biến rộng rãi tinh thần, nội dung, các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Mặt trận…

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: H.V.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu lưu ý, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Phước và các tổ chức thành viên cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, sát thực tiễn của địa phương các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động.

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó, cần thực hiện việc hiệp thương thống nhất để cụ thể hóa, xây dựng và thực hiện các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu trân trọng gửi tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn. Ảnh: H.V.

Đối với công tác nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong toàn hệ thống, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu cho rằng, bên cạnh các giải pháp do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Phước triển khai, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cần bám sát các chủ trương của Đảng, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, tham gia triển khai thực hiện một số chủ trương quan trọng như Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029; Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: H.V.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước khẩn trương quán triệt, triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X. Các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X cần lồng ghép các nội dung phù hợp để cụ thể hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, ông Hà Anh Dũng được hiệp thương, bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: H.V.

Dịp này, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu trân trọng gửi tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng vững chắc của khối đoàn kết các dân tộc.

Hữu Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều