Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam với công tác tham mưu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Hòa chung không khí kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng, ngành Tuyên giáo trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc nói chung rất đỗi tự hào với những thành tựu đạt được trong những năm qua, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của ngành Tuyên giáo cả nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm tới, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ; đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của công tác Mặt trận, cũng như của toàn ngành.

  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Ban Tuyên giáo, tuyên truyền, phòng chống, dịch Covid-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Tuyên giáo là tham mưu những quan điểm, chủ trương của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh đặc biệt dưới sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19. Có thể nói, hệ thống tuyên giáo các cấp kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để triển khai công việc (tổ chức các hội nghị, họp, hội thảo, giao ban bằng hình thức trực tuyến; lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc...).

Ngành Tuyên giáo trên cả nước đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền tập hợp, xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo, tạp chí của Mặt trận tập trung tuyên truyền, phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận; thực hiện tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân, tích cực tham gia viết bài về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt đã cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.

Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các cán bộ Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo".

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 khiến cả thế giới và Việt Nam phải gồng mình chống chọi, nền kinh tế toàn cầu và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, và hiện dịch bệch vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia với những diễn biến khó lường. Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời có những chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19, hiệu quả từ công tác này đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và Công văn số 79-CT/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai một số nhiệm vụ:

- Ngày 31/1/2020, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra văn bản số 516/MTTW-BTT gửi tới các cơ quan báo chí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Người Công giáo Việt Nam, Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã mở chuyên trang, chuyên mục hàng ngày cập nhật đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các tin, bài phản ánh về hoạt động ủng hộ, những cách làm hay, gương điển hình trong ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, ngay sau Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/3/2020, Ban Tuyên giáo đã phân công chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền hàng ngày trực tổng hợp thông tin, tuyên truyền về việc tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến ủng hộ tại Mặt trận Trung ương, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để phục vụ công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng đã tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyên truyền đến các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch thông qua các văn bản hướng dẫn và ứng dụng trên app Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như phát tờ rơi, loa phát thanh, các cuộc hội họp, hoặc trực tiếp đến từng hộ gia đình…

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong việc đăng tải các tin, bài tuyên truyền về các gương điển hình trong hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương và cập nhật kịp thời lên Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tại địa chỉ mattran.org.vn).

Với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và bám sát diễn biến của dịch bệnh, cũng như các bài viết về các điển hình trong hoạt động phòng, chống Covid-19 ở khắp mọi miền Tổ quốc, hoạt động tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ tới nhân dân cả nước và huy động được sự vào cuộc ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đến nay, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỷ đồng, trong đó Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 964 tỷ đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỷ đồng (số liệu cập nhật ngày 5/8/2020).

Về công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, và ngày 24/4/2020 ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bám sát tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể như: Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 về việc thực hiện giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 125/KH-MTTW-BTT ngày 19/5/2020 về phối hợp kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phối hợp tuyên truyền về các đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 15/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã thành lập 7 đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 16 tỉnh, thành phố (bao gồm: Bến Tre, Bạc Liêu, Lào Cai, Hà Giang, TP. Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam, Nam Định…). Từ đó, tuyên truyền để người dân thấy được việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được tổ chức từ tỉnh tới xã, phường, thị trấn đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có sự phối hợp phân công nội dung. Công tác giám sát được thực hiện ngay từ việc rà soát lập, niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, do đó kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cấp chính quyền về các trường hợp trùng lắp hoặc không chính xác.

Kinh nghiệm rút ra và vận dụng vào việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Từ việc đánh giá kết quả, phân tích nguyên nhân của những thành tựu sau quá trình đổi mới công tác Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể rút ra một số kinh nghiệm cho công tác Tuyên giáo của Mặt trận trong thời gian tới là:

Thứ nhất, đổi mới công tác Tuyên giáo trong hệ thống Mặt trận trước hết phải là đổi mới tư duy, trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những nhược điểm, hạn chế về năng lực, phương pháp hoạt động. Đổi mới phải gắn với thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đi vào thực tiễn, phải dự báo trước được thực tiễn.

Thứ hai, khắc phục lối hành chính giản đơn, cần đi trước đón đầu bằng dự báo chính xác các tình huống tư tưởng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận để chủ động cung cấp định hướng thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác Tuyên giáo của Mặt trận cũng luôn phải đặt trong bối cảnh mới của thế giới, khu vực và đất nước, nhất là sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ ba, phải chú trọng phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo ra chuyển động của cả hệ thống Tuyên giáo Mặt trận. Sự kết nối rộng rãi và thống nhất các lực lượng Tuyên giáo trong hệ thống Mặt trận sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ tư, muốn đổi mới phải có con người đổi mới. Công tác Tuyên giáo của Mặt trận để làm tốt, làm hay đòi hỏi cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Mặt trận phải luôn luôn học tập, rèn luyện, sáng tạo đáp ứng đòi hỏi mới của thực tiễn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động công tác Tuyên giáo trong hệ thống Mặt trận chắc chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại với nhiều nhiệm vụ nặng nề. Để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời khắc phục những khó khăn hạn chế của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các công tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Hai là, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác định hướng tư tưởng và hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Ba là, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Bốn là, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tuyên truyền, triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020.

Sáu là, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; tích cực tuyên truyền về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bảy là, tuyên truyền kết quả và Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020”.

Tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước những nhiệm vụ, trọng trách ngày càng nhiều, phức tạp, mỗi cán bộ Tuyên giáo của Mặt trận Trung ương cần nỗ lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để có thể đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn công tác.

Vũ Văn Tiến

Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều