Biến nghị quyết thành hiện thực mới là thành công thực tế của Đại hội

"Không phải Ðại hội bế mạc là coi như xong. Ðây mới chỉ là bước mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đó mới là thành công thực tế của Ðại hội". Những lời tâm huyết ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Ðại hội XIII của Ðảng được nhắc đến nhiều và đó cũng là lời nhắn nhủ, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, phải làm thế nào để sớm hiện thực hóa ý chí của Ðảng sau Ðại hội mới là thành công.
Lực lượng quân đội hỗ trợ nhân dân xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) thu hoạch, vận chuyển lúa. Ảnh: THANH DŨNG 
Quyết liệt chống dịch, quyết liệt tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trong bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ðảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên vừa tổ chức để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, không phải ngẫu nhiên một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những lời tâm huyết nêu trên. Từ các nhiệm kỳ trước, nhiều lần đi kiểm tra, nắm tình hình tại các địa phương, Tổng Bí thư luôn nhắc, việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Ðảng vẫn là khâu yếu. Thực tế cho thấy không ít nơi, việc học tập, quán triệt nghị quyết còn hình thức, không thiết thực; chương trình hành động chung chung không bám sát tư tưởng nghị quyết và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; khâu kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên, làm đến đâu hay đó, chưa kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhằm khắc phục tình trạng này, ngay trong Ðại hội và tại một số hội nghị sau này, người lãnh đạo cao nhất của Ðảng luôn mong các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung sớm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ðại hội một cách bài bản, lấy việc trước làm tiền đề cho việc sau, làm từng khâu, từng bước chắc chắn, hiệu quả, tránh hô hào chung chung ngay từ khi tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động.

Trong bài phát biểu tại hội nghị này, Tổng Bí thư nhắc lại một lần nữa, Ðại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của đất nước không chỉ cho những năm trước mắt mà cho cả một giai đoạn tương đối dài, phấn đấu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm Nhà nước ta được thành lập, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Quá trình chuẩn bị công phu, kết hợp giữa tổng kết thực tiễn và lý luận, tranh thủ ý kiến của các nhà nghiên cứu, khoa học và ý kiến đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từng bước bổ sung, chỉnh sửa, việc Ðại hội quyết định đường hướng phát triển của đất nước đến năm 2045 là thể hiện ý chí, tầm nhìn của Ðảng và khát vọng vươn lên của dân tộc. Trong 13 kỳ đại hội thì Ðại hội lần này được đánh giá thành công trên mọi phương diện từ việc xây dựng, hoàn thiện các văn kiện đến công tác nhân sự, từ việc chuẩn bị đến tổ chức, mang lại cho toàn dân ta niềm tin, niềm vui mới, khí thế mới. Ðiều Tổng Bí thư mong muốn là các tổ chức đảng, các cấp, các ngành phải đem được khí thế thành công của Ðại hội đến với toàn Ðảng, toàn dân; biến khí thế ấy thành động lực, thành sức mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết ở từng đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó tạo phong trào sôi nổi trong cả nước với các chương trình công tác, việc làm thiết thực, đưa nghị quyết vào cuộc sống; làm một cách quyết liệt ngay từ nay và trong suốt cả nhiệm kỳ.

Ðại hội lần này diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, bên cạnh những thuận lợi cũng xuất hiện không ít khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tác động rất xấu đến mọi mặt của xã hội và cuộc sống của người dân. Trong điều kiện vô cùng khó khăn ấy, tập trung "chống dịch như chống giặc", coi tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết, nhưng việc tổ chức thực hiện nghị quyết không thể vì thế mà chậm trễ hoặc trì hoãn. Vừa quyết liệt chống dịch, chúng ta vừa quyết liệt tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Mục tiêu Ðại hội lần này đề ra rất lớn. Quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết lại nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ. Vì thế, để thực hiện được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội đề ra, Tổng Bí thư cho rằng "không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng;…".

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư phân tích rất sâu truyền thống của dân tộc và tư tưởng của Bác Hồ về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhất là trong hơn 90 năm có Ðảng là minh chứng rõ nhất về giá trị của đoàn kết. Ðoàn kết là cội nguồn, là động lực thúc đẩy cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh đưa đất nước ta cập bến vinh quang như ngày nay. Ðại hội XIII thành công rất tốt đẹp là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Ðảng, đồng thuận trong nhân dân. Ðoàn kết thống nhất từ quá trình chuẩn bị cho đến tổ chức đại hội. Có đoàn kết mới thống nhất được những quan điểm, tư tưởng, định hướng lớn cho các giai đoạn phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, đó là những vấn đề rất lớn. Có đoàn kết, thống nhất mới làm tốt công tác nhân sự, một việc rất khó và nhạy cảm, mới bầu ra được Ban Chấp hành khóa XIII thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực và uy tín của Ðảng.

Trong mọi hoàn cảnh, càng khó khăn càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất hơn bao giờ hết, như Tổng Bí thư nêu trong bài phát biểu "đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết". Và khi biết phát huy, làm lan tỏa giá trị của bài học đại đoàn kết thì khó khăn đến mấy, chúng ta cũng sẽ vượt qua; ý chí quyết tâm của Ðảng, khát vọng của dân tộc chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ðại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư nhắc lại câu nói của Bác Hồ "Ðại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Ðảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Các cấp ủy, tổ chức đảng đoàn kết để thống nhất, đưa ra chương trình hành động một cách thiết thực; các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân "chung lưng đấu cật" để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác đã đề ra. Trước mỗi việc khó, vấn đề mới nảy sinh, càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thảo luận kỹ lưỡng để thống nhất tư tưởng và hành động từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện.

Ðể phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta không chỉ vận động, tập hợp nhân dân tham gia các chương trình công tác mà trước hết phải xuất phát từ cuộc sống của nhân dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra hằng ngày đối với người dân, nhất là những bức xúc từ cơ sở. Muốn làm tốt việc đó, tổ chức mặt trận các cấp phải là lực lượng nòng cốt. Khi đã tin, đã yêu, nhân dân sẽ thấy việc đoàn kết cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội là nguyện vọng, là trách nhiệm của chính mình.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, việc làm cấp thiết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Tư tưởng, tình cảm xuyên suốt bài viết cũng như trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí là tinh thần đoàn kết. Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Theo Bắc Văn/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều