Đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận và xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

(Mặt trận) - Tấn công phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhằm chống phá cách mạng nước ta. Trong thời điểm hiện nay, khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì các thế lực thù địch lại chờ cơ hội để xuyên tạc những chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước ta đưa ra về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã cùng nhau chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh TL

Việt Nam đang tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã cùng nhau chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch và đến nay đã có những kết quả nhất định. Có nhiều nguyên nhân làm nên thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 như: Quyết sách đề ra kịp thời; phản ứng nhanh nhạy, mạnh mẽ, năng lực và kinh nghiệm chống dịch của ngành y tế; sự ủng hộ, đồng lòng của người dân; đóng góp tích cực của truyền thông và lực lượng vũ trang… nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn, cơ bản hơn, mang tính chất quyết định đó là sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị ở nước ta. Điều này đã được các chuyên gia và báo giới nhiều nước thừa nhận và đưa ra những đánh giá rất tích cực. Ngay cả hiện nay, mặc dù tại một số địa phương đang xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, nhưng các chuyên gia, học giả và truyền thông quốc tế vẫn bày tỏ tin tưởng về vai trò lãnh đạo của Đảng và tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua đại dịch, gặt hái thành công trong trạng thái bình thường mới.

Những chủ trương, chính sách kịp thời

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Việt Nam, Trung ương Đảng mà thường trực là Ban Bí thư đã ban hành Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. Công văn thể hiện rất rõ: “Công tác phòng, chống dịch do chủng mới Cô-rô-na là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách”1. Sau Công văn chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những quyết sách, chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan như: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và còn nhiều quyết sách đã được đưa ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, công tác phòng, chống dịch đã được đưa lên mức độ cao nhất với những biện pháp quyết liệt, phù hợp. Mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả dân tộc, cả hệ thống chính trị cho tới mỗi con người Việt Nam đều chuyển sang tinh thần của thời chiến, tập trung cao độ, thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch.

Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra, thông tin tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trở thành điểm nóng dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã mở cuộc họp khẩn ngay tại địa điểm diễn ra Đại hội để đưa ra ý kiến chỉ đạo. Đại hội XIII Đảng ta cũng xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện ngay sau Đại hội đó là: “tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội…”2. Điều này một lần nữa đã cho thấy quyết tâm chính trị lớn lao của Đảng ta trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Những luận điệu phủ nhận, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phủ nhận và xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung chống phá thường xuyên của các thế lực thù địch. Với những luận điệu thâm độc của các thế lực thù địch, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện nay.

Với công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng vậy, các tổ chức phản động trong và ngoài nước cùng một số phần tử phản động lưu vong trong nước cấu kết đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để chống phá. Chúng tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, băng, đĩa hình; sử dụng các đài truyền hình, phát thanh ở nước ngoài nhằm vào chống phá Việt Nam. Chúng triệt để lợi dụng Internet và mạng xã hội, lợi dụng không gian mạng lây lan một thứ virus độc hại đó là “virus tin giả”, chúng đã tung ra nhiều luận điệu sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 và nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Chúng sử dụng thủ đoạn trộn lẫn thông tin giả với thông tin thật, cắt ghép từ nhiều nguồn tin khác nhau, gán ghép “nói không thành có”. Các phần tử phản động, đối tượng cơ hội chính trị âm mưu tạo ra bức tranh đen tối về đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, từ đó chúng tìm cách thổi phồng tình hình dịch bệnh, thổi phồng những thiếu sót để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống Covid-19.

 Nghiêm trọng hơn, các thế lực thù địch lợi dụng việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chia rẽ chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới. Từ câu chuyện “đóng cửa biên giới hay không đóng cửa biên giới”, đến việc các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn ở Việt Nam như thế nào trong điều kiện dịch bệnh phức tạp đều bị chúng lợi dụng xuyên tạc, bóp méo để chống phá.

Sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động có tính chất, tác hại rất nguy hiểm đã gây tác động tiêu cực không nhỏ trong xã hội về công tác phòng chống, dịch bệnh hiện nay: Chúng gây hoang mang, dao động, dẫn đến làm suy giảm và mất niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng; làm xuất hiện những quan điểm, nhìn nhận phê phán, đánh giá trái chiều, không đồng thuận với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Gây mất ổn định về chính trị - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương và trên cả nước, tạo dư luận không đồng thuận, gây bất đồng, mâu thuẫn, mất đoàn kết trong Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại truyền thống yêu nước, tương trợ đùm bọc lẫn nhau trong đại dịch của Nhân dân ta về công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, tạo sự hoài nghi của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, gây mâu thuẫn giữa Việt Nam và các nước, phủ nhận những thành tựu đối ngoại và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, chia rẽ mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng và các nước anh em nhằm cô lập Việt Nam trên trường quốc tế.

Giải pháp đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận và xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để thực hiện giải pháp này, trước hết các tổ chức trong hệ thống chính trị cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về hệ tư tưởng của Đảng, về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó cần nhận diện chính xác và tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, và tầng lớp Nhân dân về những nhóm đối tượng, thủ đoạn, phương thức và những luận điệu xuyên tạc đang ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta hiện nay.

Phát huy vai trò của truyền thông, báo chí, internet trong việc định hướng dư luận, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc sử dụng làm chủ thông tin có vai trò hết sức quan trọng, nó quyết định đến việc định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, đúng với bản chất sự việc, tránh bị lợi dụng, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc, không để rơi vào thế “bị động”, “chống đỡ” mà phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Do đó, các cơ quan thông tấn, báo chí phải cung cấp thường xuyên, kịp thời, chính xác thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân. Đặc biệt, cần quán triệt phương châm cơ bản trong bảo vệ an ninh tư tưởng là phải coi trọng công tác chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính. Mặt khác, phải tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, đối phó có hiệu quả với mối đe dọa an ninh phi truyền thống mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tung ra. Bên cạnh đó tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, ngăn chặn sớm các tin tức xấu độc trên các trang mạng xã hội.

Phát huy trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Với cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phải nhận thức rõ rằng đó không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các đoàn thể xã hội mà là trách nhiệm của chính mình. Vì danh dự và uy tín của Đảng không hề tách rời danh dự, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, xem như vô can khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ, đảng viên cần gương mẫu phát huy vai trò trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc ứng xử trên mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội với những thông tin ko chính thống, thông tin thất thiệt đăng tải trên mạng xã hội về những quyết sách, về lực lượng chức năng, y tế… thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong thực tiễn để phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Mặt khác cần tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày về những quyết sách, về lực lượng chức năng, y tế đang ngày đêm chống dịch, về những đóng góp của Nhân dân, phát huy truyền thống tương thân, tương ái trong khó khăn… đồng thời, tuyên truyền cho người thân, gia đình chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch và biết những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Với Nhân dân, phải tự trang bị cho mình sự hiểu biết và kiến thức để có thể lựa chọn những thông tin tích cực, phù hợp và có lợi cho bản thân cũng như gia đình mình, tránh hoang mang dẫn đến việc tin theo những thông tin đã bị bóp méo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó vững lòng tin vào Đảng, Nhà nước trong trận chiến chống đại dịch Covid-19.

Với “virus tin giả”, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cũng cần thực hiện 5K để phòng tránh (không tin ngay, không vội bấm “thích”, không thêm thắt, không kích động, không vội chia sẻ), vaccine phòng tránh “virus tin giả” chính là ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Hiện nay, chúng ta vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Để phát huy những kết quả, kinh nghiệm có được, chúng ta phải luôn kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Nhà nước và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là “chìa khóa” quan trọng để chúng ta từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chiến thắng hoàn toàn đại dịch. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để đập tan những ý kiến cố tình phủ nhận thành quả chống dịch của Việt Nam, thực chất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân trong quá trình phòng, chống dịch bệnh. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Chú thích:

1. Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, T.I. tr.200.

Nguyễn Thị Thúy

ThS, Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều