Đổi mới hoạt động Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Những năm qua, hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả theo tinh thần vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở để có được đông nhất đoàn viên công đoàn và người lao động được thụ hưởng, hưởng lợi từ các hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm tốt công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện để các đoàn viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng có hiệu quả và tốt hơn các yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn cơ quan hiện có 286 đoàn viên, trong đó có 131 công chức, viên chức, 203 đảng viên. Việc duy trì tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đã được Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện tốt, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm, là diễn đàn để lãnh đạo cơ quan đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn. Các ý kiến góp ý đều được Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu và giải quyết, đồng thời Thủ trưởng cơ quan chủ động sắp xếp lịch để định kỳ tiếp cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Công đoàn luôn quan tâm, chỉ đạo và phát huy trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra Công đoàn phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và quá trình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan. Trong quá trình điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức Công đoàn được mời dự đầy đủ các cuộc họp có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, tích cực tham gia đóng góp xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế, nội quy của cơ quan nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách, quyền lợi cho cán bộ, công chức, người lao động đảm bảo tiêu chuẩn, quy định.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Công đoàn trong những năm qua có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, từng bước phù hợp với thực tiễn của cơ sở, sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động như:

Công đoàn cơ quan duy trì việc phổ biến các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đến các công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc để tuyên truyền đến đoàn viên trong mỗi kỳ sinh hoạt công đoàn tại các đơn vị. Tổ chức sao gửi phát tờ rơi “Điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 và quyền của người lao động trong quan hệ lao động” đến từng đoàn viên; tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo chủ trương của Đảng ủy cơ quan; triển khai góp ý kiến đến toàn thể đoàn viên vào Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo chủ trương của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Viên chức Việt Nam; sao gửi tài liệu tuyên truyền về công tác bầu cử, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm sửa đổi; nghiên cứu quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ trương, chính sách mới của tổ chức Công đoàn...

Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thế Quảng.
Tích cực tham gia các hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức, như: Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công sở” do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; "Cán bộ, công chức, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân" và " Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta"; cuộc thi trực tuyến “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ; cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”; cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”; tham dự cuộc thi viết “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và đạt giải khuyến khích.

Phối hợp tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên tham dự sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm. Thông báo kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (9/11/2018), phổ biến văn bản, quy chế, quy định mới của cơ quan; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong công sở” (9/11/2019); sinh hoạt chuyên đề "Tìm hiểu một số quy định về hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên" (9/11/2021), chuyên đề “Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" và “Một số quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin” (9/11/2022); sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày Môi trường: “Rác thải nhựa, thách thức trong việc bảo vệ môi trường hiện nay”, chuyên đề “Hạn chế sử dụng đồ dùng nhựa một lần và ý thức phân loại rác từ nguồn", tặng đồ dùng thân thiện với môi trường cho đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm, Công đoàn đều tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị và vai trò của gia đình trong xã hội hiện đại, nâng cao nhận thức để thấy được các nguy cơ, thách thức đối với gia đình hiện nay, qua đó có giải pháp kết nối thành viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hoạt động chung của Công đoàn. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Công nghệ số với gia đình thời hiện đại”, “Vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành nhân cách con người”, ''Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc", tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tập thể dục: “Khỏe để cống hiến, khỏe để yêu thương”.

Một hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ và nhận được sự tham gia tích cực cũng như sự ủng hộ, đánh giá cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là các chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), trong đó có cuộc thi viết trực tuyến “Cán bộ Mặt trận, tự hào truyền thống, đổi mới và sáng tạo”. Đây là một cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tin, niềm tự hào của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên về truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiều bài viết có chất lượng, đã tạo được sự gắn kết, vui tươi, phấn khởi trong cơ quan.

Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng là một trong những nội dung thu hút và là điều kiện để gắn kết đoàn viên trong cơ quan. Câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, yoga được Công đoàn cơ quan hỗ trợ, trang bị các điều kiện và duy trì tập luyện. Công đoàn tích cực tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với các đơn vị của Khối thi đua II, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Nhiều đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động tập luyện thể thao, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho đoàn viên trong các ban, đơn vị.

Hoạt động xã hội, từ thiện là nội dung được Công đoàn duy trì đều đặn hằng năm với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động và đạt kết quả tốt. Hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm; duy trì ủng hộ 1 ngày lương cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà nhân Tháng Công nhân, tặng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, thăm tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, các gia đình chính sách1...

Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, Công đoàn đã vận động đoàn viên tích cực ủng hộ Quỹ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; hiến máu ủng hộ các bệnh nhân mắc Covid-19; Một số công đoàn cơ sở chủ động thực hiện công tác thiện nguyện với những nội dung thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và Nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch, được đoàn viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được với phương châm: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy dân chủ, thực hiện kỷ cương, tiết kiệm - cải thiện đời sống”, hằng năm, ngay từ những ngày đầu năm mới, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng nội dung, tiêu chí và ký kết giao ước thi đua, gắn hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Động viên toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan. Phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức. Phối hợp từng bước đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Lao động các hạng, được tặng cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, của Mặt trận. Công đoàn cơ quan đã 2 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 1 lần được nhận cờ thi đua dẫn đầu và 2 lần nhận bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhiều bằng khen cho các tổ chức, cá nhân thuộc Công đoàn cơ quan.

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có bước đổi mới, đã làm rõ hơn về mô hình tổ chức, nội dung, nhiệm vụ của từng công đoàn cơ sở. Với phương châm hoạt động “hướng mạnh về cơ sở”, sau Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan đã xây dựng quy chế hoạt động với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn các ban, đơn vị trực thuộc. Đảm bảo nguyên tắc, quy định trong việc duy trì sinh hoạt định kỳ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và triển khai công việc theo kế hoạch.

Hiện nay, Công đoàn cơ quan gồm 8 Công đoàn cơ sở và 7 Công đoàn bộ phận trực thuộc, trong đó có 2 đơn vị Công đoàn từ 50 đoàn viên, 6 đơn vị có số đoàn viên dưới 10 người. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Công đoàn gồm 17 Ủy viên, 5 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó được bố trí một cán bộ chuyên trách. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Công đoàn các ban, đơn vị cũng có nhiều biến động về nhân sự và cũng đã được tiến hành kiện toàn theo đúng quy định để đảm bảo triển khai các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ đã duy trì nề nếp sinh hoạt, nhiều hoạt động có sáng tạo, sáng kiến, ý tưởng mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác thông tin, báo cáo, xây dựng các biểu mẫu để thực hiện trong nội bộ Công đoàn cơ quan theo hướng ngắn gọn, đầy đủ thông tin và thuận lợi, hiệu quả trong việc tổng hợp, thống kê. Đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, chủ động tích cực trong phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo ban, đơn vị trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện để Công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong việc thực hiện các chính sách, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp khó khăn, có chuyện vui, buồn. Tăng cường công tác phối hợp, tích cực giao lưu với các Công đoàn bạn để tổ chức hoạt động, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt thực tế.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn các ban, đơn vị trực thuộc đều tham dự mỗi năm từ 2 - 3 kỳ các lớp tập huấn do Công đoàn khối thi đua II, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn cơ quan tổ chức với các nội dung nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn, công tác quản lý tài chính, học tập kinh nghiệm của Công đoàn các đơn vị khác. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan đã tổ chức kết nạp được 16 đoàn viên mới.

Công đoàn cơ quan có nhiều đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị. Ban Thường vụ Công đoàn thường xuyên báo cáo xin ý kiến lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về những chủ trương, hoạt động trọng tâm, Tổ chức cho đoàn viên tham gia góp ý vào dự thảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đề xuất cho đoàn viên, quần chúng được tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, đóng góp tích cực tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công đoàn các ban, đơn vị đã luôn phát hiện, động viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú tích cực rèn luyện, tu dưỡng để trở thành đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 32 đoàn viên công đoàn ưu tú được xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng và đã có 22 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ quan đã thể hiện được là thành viên tích cực và trách nhiệm trong các hoạt động của Khối thi đua II. Năm 2019 đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Khối, Công đoàn cơ quan đã tham gia đóng góp và tích cực tham gia các hoạt động chung như ký kết giao ước thi đua của 7 đơn vị trong Khối, tổ chức tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị trong Khối nhân Tháng công nhân hằng năm. Tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn chủ chốt của các đơn vị trong Khối và tổ chức tọa đàm: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của Khối thi đua II”. Quyên góp tặng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Hà Giang. Giữ được mối quan hệ tốt đẹp, giao lưu, phối hợp và giúp đỡ đối với các đơn vị trong Khối để triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động.

Một số bài học kinh nghiệm trong công tác công đoàn của Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua như sau:

Một là, hoạt động công đoàn phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan. Công tác công đoàn phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Công đoàn viên chức Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Hai là, nội dung, hình thức hoạt động công đoàn phải không ngừng sáng tạo, đổi mới, đa dạng hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra cũng như nhu cầu, lợi ích chính đáng của đa số cán bộ, công chức, người lao động; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy được năng lực sở trường, động viên sự nhiệt tình, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào của các đoàn viên công đoàn.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn; đặc biệt đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở phải luôn đi đầu gương mẫu, uy tín, trách nhiệm và làm nòng cốt trong mọi hoạt động công đoàn. Công tác chỉ đạo cần sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Bốn là, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.v

Chú thích:

1. Vận động ủng hộ các loại quỹ lên đến gần 1 tỷ đồng, nhắn tin ủng hộ Quỹ phòng, chống dịchCovid-19, Quỹ “Vì người nghèo”.

Vũ Thị Thu Hà - Thạc sĩ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn cơ quan

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều