Hà Nội: Chú trọng nhân sự Mặt trận nhiệm kỳ mới

2024 là năm diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ này bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, đáp ứng yêu cầu của Mặt trận trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Nhiều đổi mới, sáng tạo

- Đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã; từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp?

- Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Trung ương, Thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo và thành lập các tổ chỉ đạo đại hội nhằm kịp thời nắm bắt tiến độ, tình hình tổ chức đại hội và tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội. Nhờ đó, công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chương trình, tiến độ đề ra. Tính đến ngày 27-4, 100% đơn vị cấp xã và 5 đơn vị cấp huyện đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua công tác chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và đại hội 5 đơn vị cấp huyện, chúng tôi thấy rằng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động, sớm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, huyện tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua; xây dựng chương trình hành động khóa mới, lựa chọn các mục tiêu, giải pháp thực hiện; góp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

- Công tác nhân sự được đặc biệt quan tâm trong các kỳ đại hội. Qua đại hội cấp cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã chuẩn bị nhân sự như thế nào, thưa đồng chí?

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện đúng các bước quy trình chuẩn bị nhân sự, xây dựng đề án nhân sự khóa mới, báo cáo cấp ủy cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên thống nhất, hiệp thương với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức liên quan. Quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự khóa mới bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, chú trọng tính đại diện, tính tiêu biểu, thể hiện rõ việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề án nhân sự đại hội được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất; đáp ứng yêu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Tại các đại hội đã được tổ chức, việc hiệp thương và cử nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bảo đảm cơ cấu, thành phần, các ngành, các giới, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và cấp huyện đã bầu đủ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường trực là những người đủ năng lực, uy tín, phẩm chất và được tín nhiệm cao trong nhân dân.

- Đồng chí có thể cho biết nét mới trong công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ này?

- Điểm mới đầu tiên là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiến trình đại hội. Phần lớn các đại hội đã mã hóa toàn bộ tài liệu bằng mã QR; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước được minh họa bằng phóng sự, trình chiếu hình ảnh, tạo sức lôi cuốn, sinh động. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng mạng xã hội; thiết kế logo (biểu trưng) riêng cho đại hội; một số đơn vị thiết kế trailer tuyên truyền, giới thiệu đại hội, khung thay hình đại diện trên mạng xã hội, tổ chức phát trực tiếp các ngày làm việc của đại hội trên trang tương tác mạng xã hội.

Nhiều đơn vị đã huy động sự vào cuộc của các ngành, đơn vị, thực hiện xã hội hóa để tổ chức trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, cây cảnh, các gian hàng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tại khu vực tổ chức đại hội, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong dịp này, tại các địa phương đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tặng nhà đại đoàn kết... tạo không khí vui tươi, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất…

“Ngôi nhà” chung của khối đại đoàn kết

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm của các quận, huyện, vậy kinh nghiệm rút ra sau đại hội điểm là gì, thưa đồng chí?

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lựa chọn quận Tây Hồ và huyện Đan Phượng tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 4 vừa qua. Qua đại hội điểm của các địa phương cho thấy, công tác tổ chức được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chương trình, thời gian theo đúng hướng dẫn. Đặc biệt, công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới được chuẩn bị chu đáo và đúng quy trình, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Tại các đại hội điểm đều có sự tham dự đầy đủ của đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương để học hỏi nhằm tổ chức đại hội ở địa phương mình được tốt hơn.

- Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tập trung vào những phần việc gì để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cấp thành phố đạt được mục tiêu đã đề ra?

- Nhằm bảo đảm đúng thời gian, tiến độ đề ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, hoàn thành trong tháng 6-2024, tiến tới đại hội cấp thành phố trong tháng 8-2024. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn về nội dung chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện có mời đại diện cấp ủy tham gia; tổ chức giao ban công tác tổ chức đại hội, tăng cường hoạt động của các tổ chỉ đạo để nắm bắt tiến độ, tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn...

Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội; xây dựng và lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVII; phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVIII theo đúng quy định; tiến hành hiệp thương với các tổ chức thành viên và các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị giới thiệu cử người đại diện tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng Đề án nhân sự đã được thông qua.

Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi sẽ tăng cường thảo luận thông qua tổ chức các diễn đàn chuyên đề. Các đại biểu dự đại hội sẽ tham gia thảo luận, đề xuất sáng kiến để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Mặt trận trong tình hình mới.

Hiện nay, các tiểu ban phục vụ đại hội đang tập trung chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất và các danh mục phục vụ đại hội. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các báo, đài của Trung ương và thành phố trong công tác tuyên truyền đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Nguyên Hoa/Báo Hà Nội Mới

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều