Kỳ vọng nhiệm kỳ đổi mới hoạt động Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút ngày càng đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn. Đại hội lần thứ XIII Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiều thành tựu và hoạt động nổi bật

Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Thủ trưởng cơ quan, sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng ủy, các chi bộ; sự phối hợp của lãnh đạo các ban, đơn vị; sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Mặt trận Trung ương đã kết nạp được 22 đoàn viên mới, có 37 đoàn viên công đoàn ưu tú được xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng và đã có 30 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tạo thêm sức mạnh cho tổ chức Công đoàn. Các công đoàn cơ sở đã chủ động và tích cực tổ chức với nhiều hình thức để tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động đóng góp thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu các nội dung phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận; đặc biệt trong công tác giám sát và phản biện xã hội đã chủ động triển khai và từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; các phong trào, các cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được phát huy và ngày càng có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được tăng cường. Tích cực tham mưu với Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn về tổ chức, hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các quy chế, quy định trong cơ quan. Vai trò của công đoàn trong việc đồng hành cùng bộ phận chuyên môn các ban, đơn vị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện giao ước thi đua hằng năm tạo động lực làm việc ổn định, tiến bộ tại các công đoàn cơ sở, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Lao động các hạng, được tặng cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, của Mặt trận. Do đạt được những thành tích xuất sắc, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan Mặt trận Trung ương đã 2 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 2 lần được nhận cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhiều bằng khen cho các tổ chức, cá nhân thuộc Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ đồng bào khó khăn đã được cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt ở trong nước, trẻ em nghèo gốc Việt tại Campuchia, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, Quỹ “Mái ấm tình thương”… Công đoàn cơ quan phối hợp với Ban chuyên môn vận động trao tặng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu và 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (nơi đặt Bia di tích Mặt trận Liên Việt). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ quan đã vận động được tổng số tiền ủng hộ là: 615.712.000 đồng. Sự hưởng ứng, đóng góp đó mang ý nghĩa rất sâu sắc, góp phần thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống tương thân, tương ái, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn trong đoàn viên, người lao động và trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn trong những năm qua có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, từng bước phù hợp với thực tiễn của cơ sở, sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động như biên soạn Bộ chuyên đề về công tác dân chủ - pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép vào hoạt động văn hoá, thể thao. Các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, bóng đá thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Nhân các dịp kỷ niệm, nhất là ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hằng năm, Công đoàn cơ quan Mặt trận Trung ương đều tổ chức các hội thao trong cơ quan. Đồng thời, tích cực tham gia hoạt động giao lưu thể thao của Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn cơ quan đạt nhiều giải cao trong các nội dung thi đấu cầu lông, bóng bàn, tennis, cờ tướng. Phong trào văn hóa văn nghệ cũng có nhiều tiến bộ, nhiều giọng ca hay được phát hiện và có điều kiện được thể hiện trong các hội diễn, hoạt động tập thể, sinh hoạt thực tế của cơ quan, tạo được sự đoàn kết, gắn bó, vui tươi, phấn khởi trong cơ quan và từng ban, đơn vị. Đội Văn nghệ cơ quan được thành lập gồm những đoàn viên có khả năng, yêu thích văn nghệ, tích cực tập luyện và tham gia biểu diễn đạt giải cao tại các hội diễn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đạt giải ba toàn đoàn tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ III và đạt giải A toàn đoàn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng  nhân dịp kỷ niệm 10 thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-CĐMTTW ngày 4/5/2013 về việc nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng  Công đoàn cơ sở vững mạnh. Qua triển khai thực hiện đã góp phần duy trì nền nếp sinh hoạt công đoàn, nhiều Công đoàn cơ sở đã có sáng tạo, sáng kiến, ý tưởng mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động thực chất của Công đoàn ban, đơn vị mình như luôn đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, chủ động tích cực trong phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong dịp nâng lương, thi nâng ngạch, đề bạt, đi học… Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tham gia phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tiếp tục duy trì bếp ăn phục vụ nhu cầu ăn trưa cho cán bộ, công chức trong cơ quan đảm bảo tiết kiệm, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ban Thường vụ Công đoàn chủ động phát phiếu thăm dò ý kiến nhận xét và yêu cầu của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn và khả năng phục vụ. Kịp thời đề xuất, tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức và gia đình khi có việc vui, buồn; đề xuất trợ cấp đột xuất cho 28 cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo với tổng số kinh phí hàng trăm triệu đồng. Các hoạt động tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công chức, người lao động; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách như: thương binh, con thương binh, gia đình liệt sĩ hiện là cán bộ, công chức của cơ quan nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12… đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công đoàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tạo cao trào mới trong công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” được Công đoàn cơ quan Mặt trận Trung ương chủ động triển khai, các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng… luôn gắn với nhiệm vụ chính trị và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua phong trào, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản góp phần cho những quyết định quan trọng của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần vào thành tựu ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ quan đã phát động toàn thể đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện; nhiều công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo ban và tham mưu chi ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực và ý nghĩa, phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt thực tế, về nguồn, dâng hương tại các khu tưởng niệm Bác Hồ, thăm các di tích lịch sử: Khu di thích K9 Ba Vì, Khu ATK tại Thái Nguyên, dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Tuyên Quang… mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho toàn thể đoàn viên tham gia, đồng thời gắn với thực hiện  tiêu chí về “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn cũng tích cực tham gia cam kết thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” theo chủ trương chung của Đảng ủy cơ quan nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những điểm mạnh của mỗi cá nhân, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố điển hình làm gương trong các phong trào, hoạt động công đoàn.

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có bước đổi mới

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có bước đổi mới, đã làm rõ hơn về mô hình tổ chức, nội dung, nhiệm vụ của từng công đoàn cơ sở. Trong 5 năm qua, các công đoàn cơ sở đã tập trung cho công tác phát triển đoàn viên, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn đạt nhiều kết quả tốt. Hiện nay, Công đoàn cơ quan Mặt trận Trung ương gồm 15 Công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 2 đơn vị công đoàn trên 50 đoàn viên, 4 đơn vị có số đoàn viên dưới 10 người. Tính đến tháng 11/2017, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan có  274 người, hầu hết được đào tạo cơ bản, tâm huyết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương quản lý gồm 5 người. Trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan ngày càng được nâng cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã có chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hoá hình thức, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo. Hằng năm, Công đoàn đều phối hợp tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham gia lớp tập huấn kết hợp tổ chức tham quan, nghiên cứu thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại các địa phương. Các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc đều tham dự đầy đủ 1 năm từ 2 đến 3 kỳ các lớp tập huấn do Công đoàn Khối thi đua II, Công đoàn Viên chức và Công đoàn cơ quan tổ chức với các nội dung nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn, công tác quản lý tài chính, học tập kinh nghiệm của công đoàn các đơn vị khác về kỹ năng hoạt động công đoàn và năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chất lượng cán bộ công đoàn nhìn chung được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn, về lý luận chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ công đoàn chuyên trách được quan tâm hơn. Phần lớn cán bộ công đoàn giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm với công tác công đoàn.

Một số bài học kinh nghiệm 

Đạt được những kết quả như trên là do tổ chức công đoàn đã vận dụng thành công các bài học kinh nghiệm như:

Một là, hoạt động công đoàn phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy về gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; coi trọng công tác phối hợp với chính quyền, lãnh đạo các ban, đơn vị chuyên môn để tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hai là, hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tập trung củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để giúp đỡ, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho công đoàn cơ sở.

Ba là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, luôn luôn cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác, chống bệnh hành chính, hình thức giản đơn trong hoạt động công đoàn; có trọng tâm, trọng điểm trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Năm là, nội dung, hình thức hoạt động công đoàn phải không ngừng được đổi mới, đa dạng hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra cũng như nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thân của đa số cán bộ, công chức, người lao động; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy được năng lực sở trường, động viên sự nhiệt tình, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào của các đoàn viên công đoàn.

Vũ Thu Hà

 Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều