MTTQ tăng cường giám sát thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Nằm ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta, Tuyên Quang là tỉnh có 51 xã và 72 thôn, bản nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống với miền xuôi, MTTQ các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào DTTS&MN, qua đó góp phần đưa kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS từng bước được cải thiện.
Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tiếp xúc với hội viên xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng để nắm tình hình cơ sở. 
Kinh nghiệm giám sát từ chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBND các cấp triển khai từng bước chặt chẽ, giám sát hiệu quả việc thực hiện các chương trình như: giám sát việc công khai, minh bạch trong việc triển khai xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố; việc thực hiện chính sách ưu đãi cho vùng đồng bào DTTS; việc triển khai làm đường giao thông, kênh mương nội đồng; việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo… Qua giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã căn cứ các văn bản chỉ đạo, định hướng chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình giám sát, phản biện - xã hội cho phù hợp với chức năng và điều kiện thực tế địa phương, trong đó chú trọng phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các chương trình đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số như việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, làm đường giao thông, kênh mương nội đồng; điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia giám sát về các nội dung: Việc thực hiện nghị quyết của HĐND, việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ vay vốn, chính sách tái định cư… Qua đó, các chương trình triển khai hiệu quả trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Những giải pháp triển khai trong giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 Hoạt động giám sát việc xây dựng đường bê tông tại thôn Soi Tiên (Phúc Ninh, Yên Sơn)
Với gần 57% dân số là người DTTS, Tuyên Quang hiện có 121/138 đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng DTTS&MN, 51 xã và 72 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia mà tỉnh đang triển khai. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh bố trí nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN để phân bổ, hỗ trợ 1.428 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, giai đoạn 2021-2025.

Ngày 31/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN khu vực phía Bắc”.

Tại hội thảo, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đánh giá hiệu quả của công tác giám sát các chương trình triển khai trên địa bàn, góp phần phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Mặt trận trong thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đề ra một số phương hướng, biện pháp để hoành thành tốt nhiệm vụ. Đó là cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình, để nhân dân được biết, thấy được ý nghĩa tích cực mang tính xây dựng trong công tác giám sát, từ đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận khi triển khai công việc.

Bên cạnh đó, nắm chắc nội dung chương trình, dự án triển khai trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát ngay từ khi bắt đầu triển khai; tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, trang bị kiến thức cho các thành viên để giám sát hiệu quả Chương trình; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giám sát các nội dung liên quan đến dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nội dung, tránh chồng chéo, lãng phí. 

Hải Yến - HQ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều