MTTQ tỉnh Hải Dương góp phần tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân

(Mặt trận) - Ngày 4/7/2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã kết thúc thành công tốt đẹp. Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ XV (2014 - 2019), Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đây cũng là nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết nhiều vấn đề nhân dân quan tâm. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân...

Để tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ quan tâm đến những việc làm đem lại lợi ích vật chất cao, mà còn đồng thời triển khai những chương trình, đề án mang nặng ý nghĩa tinh thần thu hút trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên, quần chúng tham gia với phương châm “Một cây làm chẳng lên non; Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Đó là việc chủ trì, tổ chức 82 cuộc giám sát tại 217 cơ quan, đơn vị và nghiên cứu, giám sát 239 văn bản, từ đó đã tập hợp được nhiều ý kiến hay, nhiều đề xuất có ý nghĩa cả về mặt tư tưởng, chính trị, kinh tế, xã hội…

Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập hợp được 8.812 vụ việc để kịp thời phản ánh với chính quyền cùng, cấp trong đó đã có 8.377 vụ việc được giải quyết, đạt tỷ lệ 95%, thu về cho tập thể 26.122 mét vuông đất và 1.304 triệu đồng. Thực hiện giám sát 3.267 công trình, dự án, phát hiện 40 công trình có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 36 công trình chủ đầu tư chấp hành thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 10 hội nghị phản biện đối với 16 dự thảo văn bản của tỉnh có liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tổ chức lấy ý kiến đối với 234 dự thảo văn bản. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến đối với 810 dự thảo văn bản. Thông qua quá trình thực hiện các việc làm trên, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng được nhân lên, nhất là những ý kiến nêu ra được ghi nhận và vụ việc sai trái đã được giải quyết công khai. Hiệu ứng này rất quan trọng đối với quá trình tổ chức các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì niềm tin là sự định hướng giá trị được xác định vững chắc trong nhận thức và chi phối hành động của con người trong toàn bộ hoạt động của cuộc sống. Phản ánh mức độ hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên và xã hội. Nó được coi là một bộ phận của thế giới quan, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trí tuệ và tình cảm của con người. Điều quan trọng nhất là bằng niềm tin quần chúng nhân dân nói chung, mỗi con người nói riêng có thể thay đổi lại ý thức, động cơ phấn đấu, lối sống, lý tưởng và chính nó đã thúc đẩy con người tự giáo dục mình để đạt được mục đích đã đề ra. Giống như ngọn đèn pha dẫn đường đồng thời lại tạo ra động lực thúc đẩy quần chúng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, trắc trở trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Niềm tin giống như người bạn đường tinh thần luôn đồng hành với con người trong mỗi bước đi. Để có được niềm tin của quần chúng nhân dân, người cán bộ làm công tác Mặt trận đã biết xây dựng cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên cập nhật thông tin, coi trọng việc tìm hiểu thực tiễn và tiếp cận quan điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với phương châm “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã vận động nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm, nhiều cơ quan, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, hàng tỷ, thậm chí là chục tỷ để hỗ trợ người nghèo và an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ người nghèo 101 tỷ đồng để xây mới 1.095 ngôi nhà và sửa chữa 161 nhà Đại đoàn kết, tặng 118.324 suất quà cho hộ nghèo, động viên nhau trong những lúc ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn. Để có được 12 tỷ 461 triệu đồng đưa vào “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cá nhân và tập thể thấu hiểu nội dung đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn trọng và biết ơn những người đi trước với quan điểm không có quá khứ thì không có hiện tại và tương lai. Giá trị cao cả của những việc làm trên không chỉ là cái vật chất đang có, mà cái chính là giá trị tinh thần. Từ những việc làm thực tế ấy người dân hiểu rằng, Mặt trận Tổ quốc là nơi gắn kết những tâm hồn, những cuộc sống đang ở những thang bậc giá trị khác nhau cùng đi về một hướng với nhận thức “Dân ta nhớ một chữ đồng; Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” để làm nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Có thế khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hải Dương đã được thực hiện thông qua những việc làm thiết thực, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - yếu tố có ý nghĩa quyết định sự thành công của mọi công việc.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường đồng thuận, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Hải Dương giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Phấn đấu mỗi năm hỗ trợ xây mới và sửa chữa từ 200 ngôi nhà Đại đoàn kết trở lên; 100% số hộ nghèo được tặng quà Tết; 100% số xã, phường, thị trấn và trên 80% số thôn, khu dân cư xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản; 100% số thôn, khu dân cư tổ chức tốt ''Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc''. Tiếp tục mở rộng, tập hợp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ tương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tích cực động viên nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”... Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Phạm Trung Thanh

TS, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều