Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

(Mặt trận) - Năm 2017 là năm thứ ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai thực hiện 5 Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch nhằm chủ động tham mưu cho cấp ủy, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận; khéo vận dụng, lồng ghép các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình dự án để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2017. Ảnh: Hương Diệp

Công tác tuyên truyền, vận động

Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thông qua việc phối hợp đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị và các cơ quan truyền thông; đồng thời trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong cộng đồng các dân tộc, các tôn giáo, như: Mặt trận tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 16 đoàn thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số và tặng 64 suất quà cho người uy tín, tiêu biểu; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp mặt hơn 100 người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo. Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm, tặng quà cho 78 vị chức sắc tôn giáo, 122 vị già làng, người có uy tín, tiêu biểu và các vị lão thành cách mạng, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng (tổng số tiền gần 100 triệu đồng). Mặt trận tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tặng quà cho 70 đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương người uy tín trong các dân tộc thiểu số, đưa 30 đại biểu đi thăm Khu di tích tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Nghệ An; lựa chọn 10 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự chương trình giao lưu gặp mặt tập thể, cá nhân già làng, trưởng bản tại Hà Nội do Ban Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức.

 Công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua đã tăng cường vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong quá trình thực hiện, một số nơi đã có những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, như: Mặt trận tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu giúp Tỉnh ủy phân công các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đăng ký giúp đỡ 59 xã khó khăn đạt dưới 9 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đã vận động nhân dân đóng góp được 27.905 ngày công lao động, hiến 36.425m2 đất, làm được 10.249m2 đường giao thông nông thôn. Mặt trận các cấp tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhân dân đóng góp được 5.662.800 triệu đồng để triển khai xây dựng 274,17 km đường giao thông nông thôn các loại, sửa chữa 10 hồ đập, 20,24 km kênh mương, 81 trạm biến áp, 168 phòng học, 50 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 130 nhà văn hóa xóm, 4 trạm y tế, 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung...

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp trong vùng đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ. Mặt trận các cấp tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp phân công các tổ chức chính trị - xã hội vận động được tổng số tiền 3.023 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng được 67 nhà cho hộ nghèo tổng trị giá 1.931 triệu đồng, giúp đỡ được hơn 10.000 ngày công lao động, tặng 27.227 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó. Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã vận động được 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 70 nhà cho hộ nghèo. Trong dịp Tết Đinh Dậu, Mặt trận tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ 17.190 suất quà, trị giá trên 7.2 tỷ đồng. Mặt trận các cấp tỉnh Yên Bái đã vận động và tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” được trên 8,483 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 1.188 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng số tiền trên 1,473 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo, thăm hỏi, tặng quà cho 4.340 lượt người nghèo trong dịp lễ tết, tổng giá trị 1,257 tỷ đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ tặng gần 34 nghìn suất quà cho đối tượng nghèo, hộ gia đình chính sách, trị giá 13,138 tỷ đồng…

Cùng với công tác vận động xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chính quyền cùng cấp triển khai lồng ghép các chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, điển hình như Mặt trận các cấp tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng mới và duy trì được 179 mô hình khu dân cư 3 không “không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”. Mặt trận các cấp tỉnh Phú Thọ đã duy trì tốt hoạt động của trên 17.011 Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; 2.887 Ban an ninh trật tự ở cơ sở; 23 dòng họ tự quản về an ninh trật tự; 51 cụm liên kết giữ gìn an ninh trật tự vùng giáp ranh; xây dựng và củng cố 38.903 điểm phòng, chống tội phạm…

Công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Cụm thi đua đã chủ động giám sát, phản biện những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đề xuất, phối hợp với các cấp chính quyền liên quan lựa chọn giám sát các nội dung, lĩnh vực phù hợp, thiết thực với đời sống nhân dân, điển hình, như: Mặt trận tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì tổ chức 3 cuộc giám sát gồm: giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020; giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới, tập trung vào tiêu chí môi trường trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh trạnh trên thị trường, tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 tại 30 điểm. Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tham gia 3 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND tỉnh tham gia 4 cuộc giám sát về chính sách trồng rừng, giải quyết khiếu nại tố cáo; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia 3 cuộc giám sát; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia trực tiếp 9 cuộc giám sát tại các Chi cục cấp huyện. Mặt trận tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị trực tiếp lấy ý kiến góp ý phản biện của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng tư vấn tỉnh vào 7 dự thảo và tham gia góp ý phản biện bằng văn bản vào 55 dự thảo. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 340 đơn thư, giải quyết 142 đơn đề nghị. Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại 5 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã. Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện 477 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 95 vụ việc, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử lý, giải quyết 59 vụ. Mặt trận tỉnh Bắc Giang đã tham gia góp ý phản biện 30 dự thảo; phối hợp với các cấp tham gia giám sát được 396 nội dung, chuyển 1.120 ý kiến kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát được 3.654 vụ, xử lý 51 vụ, tiếp nhận 1.904 vụ việc, hòa giải thành 1.427 vụ...

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

Mặt trận các tỉnh trong Cụm thi đua đã tăng cường trao đổi thông tin và quan hệ phối hợp với các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết, cơ hội hợp tác, thu hút thêm nguồn lực, tham khảo kinh nghiệm quốc tế góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ người nghèo, mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi với các tổ chức nhân dân các nước, điển hình như: Mặt trận tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia tổ chức gặp mặt hữu nghị cấp tỉnh chúc tết Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây năm 2017 với trên 400 đại biểu tham dự. Mặt trận tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đoàn cán bộ gồm 23 người đi thăm, làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng và Thủ đô Viêng Chăn - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào sang thăm chính thức Việt Nam, đến thăm tỉnh Phú Thọ và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; tham gia đón đoàn cựu lưu học sinh Lào sang thăm trường cũ tại huyện Thanh Thủy và một số địa danh khác trong tỉnh... Mặt trận tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Hội Thân nhân kiều bào tại địa phương vận động đón tiếp 2 đoàn Việt kiều tại Mỹ và Ba Lan ủng hộ nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 6.500 USD; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của tỉnh đón tiếp 9 tổ chức, doanh nghiệp đến viện trợ trên 6 tỷ đồng...

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, điển hình là: Mặt trận tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021, Mặt trận tỉnh đã xây dựng và triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 6 đầu mối xuống còn 3 đầu mối, xây dựng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của cán bộ, công chức trong đơn vị; tổ chức kết nạp 1 tổ chức thành viên, kiện toàn 55 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn bổ sung 4 Phó Chủ tịch Mặt trận huyện, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động 2 Hội đồng tư vấn cấp huyện; thành lập được 251 Tổ tư vấn cấp xã gồm 1.487 người; tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận cho gần 200 cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Mặt trận tỉnh Yên Bái đã kiện toàn bổ sung thành viên tổ chức lên 30 tập thể; tổ chức 20 hội nghị chuyên đề, 2 cuộc gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến, là những người có uy tín, tiêu biểu và Trưởng ban công tác Mặt trận tại cơ sở; tổ chức 18 lớp tập huấn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở với trên 1.600 lượt tham dự...

Để có được những kết quả nêu trên, các hoạt động của Mặt trận các tỉnh trong vùng đã hướng mạnh về cơ sở, về địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức; kết hợp hoạt động của bộ máy chuyên trách với các hội đồng tư vấn, chuyên gia, cộng tác viên để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của Mặt trận, giảm bớt những biểu hiện hành chính trong hoạt động của Mặt trận. Bên cạnh những thành tích đạt được, Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua còn một số hạn chế, như: phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận các cấp trong cụm chưa theo kịp những yêu cầu mới trong xã hội, chưa nắm bắt kịp thời và phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên còn hoạt động chồng chéo hoặc hoạt động mang tính hình thức không định lượng được hiệu quả hoạt động. Ở một số lĩnh vực, Mặt trận chưa làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chưa giám sát tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số nơi, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng kết quả chưa cao; việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đạt yêu cầu. Tổ chức bộ máy của Mặt trận các cấp chậm được kiện toàn, đổi mới, cơ chế hoạt động gặp nhiều khó khăn. Công tác bố trí, tạo nguồn, phối hợp luân chuyển cán bộ Mặt trận còn nhiều bất cập, thiếu cơ chế chính sách thu hút cán bộ có năng lực. Một bộ phận cán bộ làm công tác Mặt trận năng lực còn hạn chế, chưa yên tâm công tác, thiếu nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. Việc thành lập Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn ở Mặt trận các cấp chưa nhiều, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, thành viên các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội…

 Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế ở mỗi địa phương.

Cụm thi đua xây dựng chương trình công tác năm 2018 nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác dân tộc”. Tổ chức thăm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng nhân dân, định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất phản ánh đến các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận tỉnh phát động. Triển khai sâu rộng trong nhân dân để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương nhằm giảm nghèo bền vững.

3. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhất là tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân trước các kỳ họp của Quốc hội.

4. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại đoàn kết, hữu nghị, hợp tác; vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai…

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới tại các địa phương. Xây dựng giải pháp phù hợp phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao năng lực công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều