Rèn luyện đạo đức cách mạng của đảng viên trong tình hình mới

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng nêu rõ: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày”.
Ảnh minh họa: Thành Đạt

Ðặt ra yêu cầu này bởi quá trình đẩy mạnh phát triển đất nước đòi hỏi Ðảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng. Muốn vậy, phải xây dựng, củng cố đội ngũ của Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và uy tín đảng viên.

Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài “Cái làm nên uy tín đảng viên”, trong đó có nhận định rằng: Ðã một thời gian dài, người cộng sản chiếm được uy tín tuyệt đối trong nhân dân, dưới mắt của nhiều người, người cộng sản là một mẫu mực tuyệt vời, một con người rất đẹp, đáng yêu, đáng phục.

Thế mà những năm gần đây, hình ảnh người cộng sản dường như không còn sức hấp dẫn, dường như đã bị phai mờ. Vì sao như vậy? Tác giả cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất, cơ bản nhất, chính là ở bản thân đội ngũ đảng viên: “Trước bước phát triển mới của cách mạng, bên cạnh số đông đảng viên vững vàng, không bị đồng tiền và danh vọng cám dỗ làm hoen ố phẩm chất, có một bộ phận đảng viên đã không giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, tự thủ tiêu vai trò của mình, thậm chí có một số người thoái hóa, hư hỏng, không còn xứng đáng với tư cách và danh hiệu đảng viên. Có những người mang danh cộng sản hoặc nhân danh cộng sản, lợi dụng uy tín của Ðảng, lợi dụng lòng tin của nhân dân đối với Ðảng để làm những điều xấu xa, trái với đạo lý... Chính những người này đã làm hại thanh danh, uy tín của Ðảng, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Ðảng”.

Nhận định ấy phản ánh thực tế hiện nay. Ðất nước đang trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiên phong, gương mẫu. 

Thế nhưng qua công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng, qua các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã và đang được tiến hành điều tra, xử lý cho thấy có một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ gìn đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sử dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tư lợi hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước, làm cho nhân dân vô cùng bất bình. Những người này không chỉ làm mất uy tín cá nhân mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung; ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, phát triển của Ðảng và Nhà nước.

Do đó, cùng với đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ, Ðảng ta yêu cầu nâng cao đạo đức cách mạng trong tình hình mới. Ðể làm được điều đó thì phải đề ra được các chuẩn mực đạo đức cách mạng làm căn cứ tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên.

Về vấn đề này, trong bài viết “Cái làm nên uy tín đảng viên”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng có 5 vấn đề quan trọng nhất thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, làm nên uy tín đảng viên. Ðó cũng chính là những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của người đảng viên. Cụ thể: Ðảng viên phải có thái độ đúng đắn, tích cực đối với công cuộc đổi mới, đi đầu thực hiện đổi mới, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào.

Ðảng viên phải có kiến thức, có năng lực thực hiện công cuộc đổi mới. Ðây là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị. Ðảng viên phải nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình, bằng lao động sáng tạo và có chất lượng cao của mình, góp phần xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, làm giàu cho đất nước, cho nhân dân, trong đó có bản thân. Ðảng viên phải có quan hệ tốt với quần chúng-một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Ðảng lãnh đạo chính quyền; quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên, cũng có nghĩa quyết định uy tín của Ðảng trong quần chúng.

Ðảng viên phải có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Ðảng trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng. Sức mạnh của Ðảng là ở tính thống nhất: Thống nhất ý chí, thống nhất quan điểm, thống nhất hành động. Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Ðảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên, bất cứ ở cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bài báo được viết cách đây hơn 30 năm, nhưng những vấn đề đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho mỗi người đảng viên; đồng thời gợi mở, định hình phương hướng thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực và tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều