Tiếp tục chăm lo hơn nữa đến thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng

(Mặt trận) - Năm 1947, trong thư gửi Mặt trận Việt Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Mặt trận cần chọn một ngày trong năm làm "Ngày thương binh" để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh".
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ảnh: PV

Ngày 27/7/1947, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Mặt trận Việt Minh đã tổ chức mít tinh trọng thể đón thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 70 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua các cuộc vận động: Xây dựng đời sống mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát động và kêu gọi các tầng lớp nhân dân không ngừng phát huy truyền thống "ăn quả nhớ người trồng cây", "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, tri ân và thể hiện trách nhiệm chăm sóc chu đáo các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với nước. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp: nhận phụng dưỡng, chăm lo suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ “Quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, coi đó vừa là trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của toàn dân; sớm ban hành chế độ toàn dân đóng góp vào quỹ đền ơn, đáp nghĩa để chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng”, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động nguồn lực xã hội, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong 10 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 3.481 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng; thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở; 100% các Mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, 97% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.

Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn còn hơn 280.000 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ về nhà ở (bao gồm cả nhà cần xây mới và nhà cần sửa chữa). Nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước và mục tiêu phấn đấu của Nhà nước về giải quyết chính sách nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước có hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và kêu gọi huy động nguồn lực để chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với nước một cách thiết thực, hiệu quả.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi thương binh nặng tại Thuận Thành, Bắc Ninh, tháng 1/2015. Ảnh: PV

Năm nay, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tri ân, chăm lo đối với người có công với cách mạng; phổ biến sâu rộng trong toàn xã hội về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với nước; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tạo thêm nguồn lực cùng Nhà nước chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách trên cả nước. Trong năm 2017, ưu tiên quan tâm đối tượng là người có công với cách mạng ở các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp với các Bộ, ban, ngành và tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với các nội dung như sau:

Một là, thường xuyên giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người hiểu rõ công lao to lớn của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ và những người có công với nước đã hy sinh xương máu để đem lại cuộc sống hôm nay. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể đối với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hai là, phấn đấu 100% gia đình chính sách đều được cộng đồng dân cư, cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận ở các thôn, bản, khu phố, xã phường chăm sóc chu đáo, thực hiện đầy đủ những chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” mà Nhà nước đã ban hành.

Ba là, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên của Mặt trận để nhận giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn (tránh tình trạng không có trường hợp các gia đình khó khăn không được tổ chức đoàn thể giúp đỡ).

Bốn là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW, ngày 5/12/2013 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Năm là, phối hợp thăm hỏi các thương bệnh binh tại các Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng; các vị lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực thăm gia đình chính sách Võ Thị Tửu, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, tháng 4/2017. Ảnh Hoàng Chương

Đền ơn đáp nghĩa là thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn khắc sâu trong tâm trí những tình cảm và sự tri ân đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với đất nước, tham gia thực hiện tốt nhất các hoạt động trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều