Hướng dẫn thiết lập điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS

(Mặt trận) - Nhằm thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông tiểu dự án 10.1 và 10.2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG), Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về TT&TT trong các tiểu dự án thuộc Dự án 10 của Chương trình MTQG.
Mỗi xã thiết lập một điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT. Ảnh: Chinhphu.vn

Nội dung của Thông tư hướng dẫn quy định về thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT. Theo đó, địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT là các xã thuộc tiêu chí phân bổ vốn theo quy định tại Phụ lục X Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG, bao gồm xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III nhưng có thôn đặc biệt khó khăn.

Mỗi xã cần thiết lập một điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT. Về yêu cầu cơ bản của điểm hỗ trợ, phải có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định. Mỗi điểm hỗ trợ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Các điểm hỗ trợ này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT; hỗ trợ cho bà con tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet. Đồng thời, hỗ trợ bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự.

Về hỗ trợ phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, bao gồm các nội dung : Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số; nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho nhân dân; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cảnh giác với các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào vùng DTTS.

Thông tư cũng nêu rõ các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT được hỗ trợ, cung cấp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ là các nền tảng số do các cơ quan Trung ương, các địa phương phát triển, kết nối phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi; các sản phẩm thông tin do địa phương tổ chức sản xuất, cung cấp để khai thác tại điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều