Kinh nghiệm của Mặt trận tỉnh Thanh Hóa trong công tác vận động Nhân dân bảo vệ an ninh biên giới

(Mặt trận) - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới. Phong trào đã thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.
Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa sang thăm và làm việc tại Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn

Thanh Hóa là tỉnh có tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 192 km trải dài trên địa bàn 16 xã biên giới thuộc 6 huyện và có tuyến biên giới bờ biển dài 102 km thuộc 43 xã ven biển.

Thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới. Các phong trào, các cuộc vận động với những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai thực hiện lồng ghép phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động.

Trong công tác phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 1/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch tổ chức Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2020, hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, xã và Ban Công tác Mặt trận các địa phương tuyến biên giới đất liền và ven biển tổ chức xây dựng các mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” lồng ghép thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa” và Đề án 4687 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vận động Nhân dân tham gia giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, như: “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số”; mô hình “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”; mô hình sống “Tốt đời đẹp đạo”; mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” do Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức triển khai thực hiện; mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức thực hiện; mô hình “Câu lạc bộ Thanh niên phòng, chống tội phạm” do Đoàn Thanh niên thực hiện; mô hình “1+2” do Hội Cựu chiến binh thực hiện; mô hình “Tổ an ninh công nhân”, “Khu tập thể công nhân lao động văn minh”, “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh không có tội phạm và tệ nạn xã hội” , “Dòng họ với an ninh trật tự”, “Doanh nhân với an ninh trật tự” do Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện.

Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tại các huyện: Hoằng Hoá, Hậu Lộc, Sầm Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh với hơn 15 nghìn lượt người tham dự. Phát hành hơn 150 nghìn cuốn Thông tin công tác Mặt trận Thanh Hóa, đặt mua 1.400.000 tờ báo Đại đoàn kết cấp phát cho Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài viết trên đài truyền hình, các báo ở địa phương và Trung ương.

Hàng năm xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) tới đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư tham gia. Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã ở các địa bàn biên giới đã tổ chức hơn 10.000 hội nghị tuyên truyền; 149.070 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức gần 160.000 cuộc họp ở khu dân cư với hơn 8.036.500 lượt người tham gia.

Trên tuyến biên giới đất liền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tại các địa bàn dân cư thực hiện các nội dung theo tinh thần Bản ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn”, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hủa Phăn;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn ký kết Bản ghi nhớ Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2025 tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, tháng 3/2023.    ẢNH: NGUYỄN DUNG

Tuyên truyền Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, Luật Biên giới quốc gia gắn với thực hiện các hoạt động truyền thông về trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý mại dâm, HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người, giữ gìn an toàn giao thông, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để móc nối, lôi kéo một số người nhẹ dạ, cả tin di cư tự do, vượt biên giới; truyền đạo trái phép... phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các xã biên giới xây dựng 743 tổ an ninh trật tự thôn, bản với 3.335 thành viên; xây dựng và duy trì 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tổ chức kết nghĩa 5 cặp đơn vị đồn Biên phòng hai bên biên giới; tổ chức 2 tập thể và 108 cá nhân đăng ký tự quản 192 km đường biên giới, 92 mốc giới và 7 công trình biên giới.

Trên tuyến biển, đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế của Nhà nước liên quan đến vấn đề biển, đảo như: Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã được ký giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Biển Đông; tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn trên biển trong ngư dân và người lao động; đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, trốn thuế; việc cấm đánh bắt có tính hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; hoạt động bất hợp pháp làm ảnh hưởng quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong vùng...

Động viên, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo, biên giới Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo, biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các huyện trên tuyến biển đã xây dựng được các mô hình “Tổ tàu thuyền an toàn”; “Tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi”; “Tổ tự quản an ninh thôn xóm” với sự tham gia của đông đảo người dân như:

Huyện Tĩnh Gia có 48 tổ tàu thuyền an toàn với 447 thành viên đăng ký tham gia; 194 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm với 907 thành viên. Thành phố Sầm Sơn có 80 tổ tàu thuyền an toàn/2097 tàu, thuyền với 7.094 thành viên đăng ký tham gia; 83 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm/406 thành viên; 27 tổ tự quản an ninh trật tự bến, bãi/100 thành viên. Huyện Quảng Xương có 32 tổ tàu thuyền an toàn/755 tàu, thuyền với 2962 thành viên đăng ký tham gia; 65 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm/255 thành viên; 21 tổ tự quản an ninh trật tự bến, bãi/81 thành viên. Huyện Hoằng Hóa có 19 tổ tàu thuyền an toàn/19 tàu, thuyền với 78 thành viên đăng ký tham gia; 194 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm/907 thành viên. Huyện Hậu Lộc có 91 tổ tàu thuyền an toàn/466 thành viên đăng ký tham gia; 59 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm/256 thành viên. Huyện Nga Sơn có 28 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm/126 thành viên.

Để tôn vinh, động viên phát huy vai trò tự quản trong nhân dân Mặt trận tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào các dân tộc và đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen nhằm biểu dương điển hình tiêu biểu và định kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương “Người Công giáo tiêu biểu yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội nghị xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, biểu dương điển hình tiêu biểu đại diện cho chức sắc, tín đồ Công giáo, Phật giáo tham gia các phong trào thi đua do Mặt trận phát động và chủ trì.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên cơ sở chủ động tham mưu sự chỉ đạo của cấp uỷ, tăng cường sự phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lồng ghép các phong trào với chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, từng vùng, từng miền, từng cộng đồng dân cư; kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc lồng ghép phong trào thi đua yêu nước với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự rõ nét, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian tới Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phối hợp lồng ghép đẩy mạnh thực hiện phong trào, các cuộc vận động.

Một là, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên gương mẫu thực hiện phong trào; quy trình giám sát trách nhiệm của người đứng đầu, của cơ quan đơn vị trong công tác triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi công tác và cư trú; củng cố phát triển tổ, nhóm an ninh trật tự thôn, bản; tổ, nhóm tàu, thuyền, bến, bãi an toàn; nắm bắt tình hình mới phát sinh có liên quan đến an ninh trật tự.

Ba là, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các tổ chức thành viên hướng dẫn nội dung, biện pháp xây dựng mô hình tham gia tự quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển đảo. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất để tập hợp, động viên cán bộ, công nhân viên và Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; xây dựng đời sống văn hóa, gia đình và khu dân cư văn hóa.

Bốn là, hướng dẫn Mặt trận cấp xã phối hợp với chính quyền tổ chức cho Nhân dân ký cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, phường an toàn làm chủ, bảo đảm về an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng trong phong trào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới của Tổ quốc.

Dương Mạnh Hùng - Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều