Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong thời kỳ mới

(Mặt trận) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những mục tiêu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng hiện nay là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó có việc nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Quan tâm chỉ đạo toàn diện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hải Phòng đã chủ động tham mưu với cấp uỷ có các văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương; chủ động mời các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố, huyện, xã về dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân địa phương. Hầu hết, các khu dân cư đều trang trọng tổ chức Ngày hội, trong đó trên 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Trong phần lễ, sau hoạt động mít tinh chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các khu dân cư tiến hành tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng; những công việc, chỉ tiêu cụ thể mà ngày hội năm trước đã đề ra (đoàn kết phát triển kinh tế, tăng hộ khá, giúp nhau hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh)... Đồng thời, thảo luận, đưa ra các giải pháp phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Các khu dân cư đã tổ chức bình bầu, xét công nhận các danh hiệu “Thôn, xóm, tổ dân phố văn hoá”, “Gia đình văn hóa”... Qua đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc vận động, làm cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có sức lan toả sâu rộng.

Ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi tổ chức các hoạt động thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Nhiều khu dân cư đã tổ chức bữa cơm thân mật gắn bó tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia phát triên kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Trong  phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian tiêu biểu cho từng nét đẹp văn hóa tại mỗi cộng đồng dân cư được tổ chức sôi nổi, từ kéo co, múa lân, đến giao lưu cầu lông, bóng bàn, cờ tướng giữa các khu dân cư. Có đơn vị tổ chức cắm trại, thi nấu ăn, thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường...

Với những hoạt động thiết thực, sinh động cùng các nội dung phong phú, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thu hút được sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu kể cả cán bộ đương chức hoặc nghỉ hưu ở khu dân cư. Thông qua Ngày hội, các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; qua đó, góp phần nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, nhiều nơi đã huy động được sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của những người con xa quê, các doanh nghiệp, nhân dân góp sức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xây mới hoặc nâng cấp các công trình công cộng, công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế văn hóa...

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lấy thôn, tổ dân phố là địa bàn trọng tâm triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động. Thông qua xây dựng các mô hình, các phong trào như: mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (Hội Nông dân); mô hình kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong “sản xuất thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch” (Hội Liên hiệp Phụ nữ) chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh, đô thị” (Thành đoàn Hải Phòng)... Các tổ chức thành viên chủ động xây dựng và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về quy hoạch nông thôn mới; bộ mặt nông thôn đổi mới trên cả 3 lĩnh vực, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2017, đã có 74 xã (53,24%) cơ bản đạt chuẩn nông thôn. Huyện đảo Cát Hải đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện. Năm 2018, có 15 xã tiếp tục về đích và phấn đấu 100% số xã còn lại hoàn thành trong năm 2019. Không gian đô thị ngày càng được mở rộng, phát triển, văn minh với một loạt các dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị; Hiện có 80% đường phố, ngõ, nghẽn từ nông thôn đến thành thị của thành phố được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, trồng hàng vạn cây xanh trên nhiều tuyến đường kiểu mẫu. Thành phố phấn đấu đến năm 2020, các khu chung cư được cải tạo, xây mới bảo đảm hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cư dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn hiên nay, thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, có sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chỉ đạo thống nhất của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp và coi đây là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý được tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân hăng hái sản xuất. Phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên của mình tham gia tổ chức, thực hiện các nội dung của Ngày hội.

Thứ hai, coi trọng công tác tuyên truyền, làm cho đông đảo người dân hiểu hơn về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những gương người tốt, việc tốt…

Thứ ba, việc tổ chức Ngày hội cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư, nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư.

Phần lễ và phần hội đảm bảo yêu cầu vui tươi, phấn khởi, trang nghiêm, trang trọng, hiệu quả không phô trương, hình thức. Trong đó phần lễ cần chú ý đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ các nghi lễ theo hướng dẫn. Thời gian cả phần lễ và phần hội không nên vượt quá 120 phút. Phần hội nên tổ chức ở khu dân cư vào buổi tối trước khi diễn ra Ngày hội để mọi người trong khu dân cư có điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Căn cứ vào tình hình cụ thể các địa phương tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết” tại khu dân cư cho phù hợp.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nội dung, cách tổ chức cho cán bộ Mặt trận các cấp về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Thành công của Ngày hội tạo thêm niềm tin trong quần chúng nhân dân và là động lực cho những người làm công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Nguyễn Thị Minh Phương

Phó Chủ tịch Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Hải Phòng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều