Sóc Trăng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS, vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch 163/ KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.
 Sóc Trăng tập trung thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ủy ban Dân tộc
Thông tin đối ngoại đối với vùng đồng bào DTTS khu vực biên giới biển là vấn đề quan trọng trong  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.  Để tổ chức tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn, tỉnh triển khai các nội dung sau:

Sản xuất, phát sóng và đăng các sản phẩm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, phục vụ công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại với các thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển; Truyền thông công tác phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh, khơi dậy ý thức, niềm tự hào văn hóa dân tộc của đồng bào DTTS, góp phần vào công cuộc phát triển du lịch, bảo tồn và phát triển văn hóa địa phương; Tăng cường nội dung thông tin đối ngoại tại các địa bàn DTTS vùng biên giới biển, đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào. Từ đó, góp phần giáo dục, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền, chống lại các tư tưởng thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, Kế hoạch tập trung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho các cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại cấp tỉnh, cấp huyện, xã có đường biên giới biển; cán bộ phụ trách cổng, trang thông tin điện tử, thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có biên giới biển; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã ở địa bàn có biên giới biển và các cán bộ lực lượng quân đội, công an tại địa phương được phân công kiêm nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại sẽ phổ biến về chủ trương, đường lối và định hướng của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Các yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới; kỹ năng quản lý các kênh truyền thông, mạng xã hội; Hướng dẫn cách làm mới, truyền thông quảng bá dựa trên khung truyền thông mới nhất, phổ cập, để nhận diện hình ảnh tích cực về tỉnh, về đất nước, mang lại giá trị cho các địa phương, nâng cao lợi thế cạnh tranh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu việc sản xuất, phát sóng, đăng và cung cấp các sản phẩm thông tin (tiếng Việt và tiếng DTTS) phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả năng tiếp cận thông tin của người dân vùng đồng bào DTTS khu vực biên giới biển.

Cùng với đó việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực cho các lực lượng thực hiện công tác thông tin trên địa bàn tỉnh cần ưu tiên cán bộ làm công tác tuyên truyền trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tại khu vực biên giới biển.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều