Tuyên Quang: Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp

Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong lúc nhân dân cả nước đang vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid-19 gây ra, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tìm hiểu thông tin trên Báo Tuyên Quang. Ảnh:Lý Thịnh

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 22/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 96-NQ/TU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW với phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền; ban hành Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 21/01/2020, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; những bài học kinh nghiệm và chủ trương, định hướng lớn của Đảng, của cấp ủy các cấp. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, ở Tuyên Quang, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều vào cuộc, tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị và bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả tính đến hết ngày 29/4/2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã thiết kế, dựng 152 panô, cụm panô; treo trên 300 băng rôn, áp phích; thực hiện tuyên truyền trên 350 buổi; đăng phát trên 1.000 tin, bài viết về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, thông tin tình hình đại hội và kết quả các đại hội điểm. Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện tuyên truyền lưu động trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để toàn thể nhân dân nắm được sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động được trên 100 buổi; đồng thời kết hợp với việc vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy đã lựa chọn những công trình tiêu biểu, xuất sắc, có ý nghĩa thiết thực để làm công trình chào mừng đại hội như: Xây dựng quảng trường, trường học, đường giao thông, cơ sở y tế…

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy Tuyên Quang, các cấp ủy đã chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn kịp thời những tin giả, thông tin không chính xác, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian tiếp theo cho đến trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế để đạt được hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

Theo Nguyễn Thị Mai Lan / Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều