Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển bền vững tỉnh Quảng Bình trên chặng đường mới

(Mặt trận) - Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII gắn với việc thực hiện Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình ký kết với các ban, ngành chương trình phối hợp năm 2022.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, trong thời gian qua, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Mặt trận các cấp ở Quảng Bình đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về các chương trình, nội dung liên quan đến công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... Những nội dung tuyên truyền đã góp phần vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được nhiều hiệu quả.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ở trên địa bàn tỉnh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong Nhân dân để tuyên truyền, vận động, định hướng đúng đắn; đồng thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Việc phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm triển khai có hiệu quả. Bằng những hoạt động như gặp mặt người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Công giáo; thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp các ngày lễ lớn hàng năm; động viên người có uy tín, tiêu biểu tham gia vào các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc... tạo nên sự đồng thuận, gắn bó chặt chẽ trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động đã được Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả cao.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng các mô hình điểm về các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn xây dựng 58 mô hình ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Mặt trận cấp huyện, xã và khu dân cư đã xây dựng được 319 mô hình về thực hiện các nội dung của Cuộc vận động.

Để từng bước triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư tỉnh Quảng Bình”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã ban hành “Đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025” tại 8 khu dân cư ở 8 huyện, thị xã, thành. Đến nay, mỗi khu dân cư kiểu mẫu đã góp phần truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực để người dân phát huy nội lực, chung tay xây dựng cuộc sống mới.

Trong đó gồm 4 loại mô hình, gồm khu dân cư nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thực hiện tại bản La Trọng I, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa và bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy). Khu dân cư nông thôn mới ở vùng có đông đồng bào Công giáo (thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch và thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa). Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở vùng đồng bằng (thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh và thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch). Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu (tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới và khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn).

Triển khai 8 mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu cấp tỉnh, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã cụ thể hoá thành “5 đoàn kết” các nội dung, tiêu chí cụ thể thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Qua hơn 1 năm thực hiện, từ kết quả bước đầu của 8 mô hình điểm cấp tỉnh, đến nay Mặt trận cấp huyện đã triển khai nhân rộng ra thêm 59 mô hình cấp huyện. Cùng với việc duy trì có hiệu quả 472 mô hình và các hoạt động thiết thực khác của Mặt trận các cấp để thực hiện Cuộc vận động đã góp phần làm cho bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã chủ động, sáng tạo trong thiết lập trang Fanpage “Mặt trận Quảng Bình xây dựng khu dân cư nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu” với sức lan tỏa rộng, hiệu ứng tuyên truyền cao góp phần thông tin, biểu dương, cổ vũ kịp thời, hiệu quả hoạt động của các mô hình.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp ngày công, hiện vật để xây dựng nông thôn mới. Từ hiệu quả công tác vận động, đã có hàng ngàn hộ gia đình tự nguyện hiến đất, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng… trị giá gần 348 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2021, Mặt trận các cấp tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng trên 1.000 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai do bão, lũ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn.

Kể từ năm 2020 đến nay, Mặt trận tỉnh đã xây mới và sửa chữa 524 nhà ở cho người nghèo, hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn với số tiền gần 27 tỷ đồng. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng 168 nhà Đại đoàn kết và 5 công trình dân sinh cho bà con dân tộc thiểu số. Trong đó có 34 nhà ở và nhà tránh lũ kết hợp trường học cho đồng bào dân tộc ở khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh từ nguồn kinh phí tài trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, Mặt trận các cấp tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thu được đã tập trung chăm lo cho người nghèo, góp phần cùng với Đảng và chính quyền các cấp chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã xây dựng 3 đề án, dự án mô hình giảm nghèo bền vững lớn cấp tỉnh với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng. Đó là những đề án "Hỗ trợ bò giống sinh sản lai Brahman cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững” trị giá 30,750 tỷ đồng. Đề án “Hỗ trợ trồng cây Giổi ghép lấy hạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai giúp nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững” tại 2 bản đồng bào dân tộc thiểu số trị giá trên 1,9 tỷ đồng. Dự án “Phát triển chăn nuôi gà kiến thả vườn tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cần nghèo” trị giá 390 triệu đồng. Triền khai hiệu quả các đề án và mô hình giảm nghèo, Mặt trận tỉnh đã giúp đỡ và phối hợp giúp đỡ trên 6.000 hộ dân thoát nghèo thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Cùng với việc phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tổng hợp được trên 2.800 lượt ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết, tháo gỡ.

Công tác giám sát, phản biện xã hội cơ bản đã được thực hiện đúng quy trình, từ khâu lựa chọn nội dung, báo cáo xin ý kiến cấp uỷ, xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát đến tổ chức giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị, đề xuất. Mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể đã chủ trì tổ chức đối thoại 529 cuộc; giám sát 1.231 cuộc; phối hợp tham gia giám sát với Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền 1.881 cuộc; nghiên cứu, tham gia vào 2.321 văn bản của các cơ quan chức năng ban hành liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, về quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân… Trên cơ sở kết quả giám sát đã kiến nghị, nhiều vấn đề quan trọng được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời. Những ý kiến phản biện đã được các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành và đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa của người dân địa phương...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra. Bước vào thời kỳ mới, đất nước và quê hương đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức mới; Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới để Quảng Bình ngày càng phát triển.

Phạm Thị Hân

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều