Xuân về trong những căn nhà nghĩa tình - Hiệu quả từ việc ban hành Đề án về xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Mặt trận) - Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị và là chính sách xã hội cơ bản mang tính nhân văn sâu sắc, là chương trình, mục tiêu để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong đó, chính sách về nhà ở đối với hộ nghèo là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đối với người nghèo, hộ nghèo, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tuyên Quang đã huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 2.464 hộ nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", nhằm tạo động lực, tiền đề hỗ trợ, giúp đỡ người dân có ngôi nhà kiên cố, an toàn để "an cư, lạc nghiệp"; thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì xây dựng và ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 2/12/2021 (sau đây gọi tắt là Đề án 308).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án, mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ không quá 25 triệu đồng. Riêng hộ nghèo thuộc diện chính sách được hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới hoặc 40 triệu đồng để sửa chữa nhà dột nát. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong năm 2022.

Ngay sau khi ban hành Đề án 308, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chủ động tham mưu để ban hành Văn bản số 932-CV/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì phối hợp, làm việc với Công an, Ngân hàng về việc huy động nguồn lực thực hiện Đề án 308. Chủ trì phối hợp với Công an, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc ký kết kế hoạch, chương trình phối hợp về tập trung huy động, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và từ nguồn hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền, ngành chức năng, tổ chức thành viên tổ chức thực hiện Đề án 308, ưu tiên cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, hộ nghèo người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động làm việc, ký các chương trình phối hợp với chính quyền, ngành chức năng về huy động nguồn lực và thống nhất triển khai thực hiện Đề án 308 trên địa bàn; phân công phụ trách địa bàn cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên để theo dõi, nắm tình hình và giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở.

Một điểm nổi bật đã và đang lan tỏa, đó là gắn thực hiện việc "3 cùng" với Nhân dân của cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, vào ngày cuối tuần hằng tháng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở duy trì hoạt động cùng với Nhân dân, đã hỗ trợ trên 90.000 ngày công để giúp đỡ hộ nghèo tháo dỡ nhà ở cũ, đào móng, xây móng, vận chuyển nguyên vật liệu, lợp mái nhà; hoạt động đó đã tạo thành phong trào thiết thực, lan tỏa sâu rộng, thực sự mang lại hiệu quả, giúp hộ nghèo giảm được chi phí xây dựng nhà ở.

Các tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo năm 2022.
ẢNH: HẢI YẾN 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, các chi đoàn, chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền trên zalo, facebook, các nhóm zalo, trang fanpage của các đơn vị, cá nhân, tổ chức và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua các hội nghị, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư; gặp gỡ trực tiếp hộ nghèo nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của từng hộ gia đình để có giải pháp hỗ trợ kịp thời… góp phần lan tỏa, huy động thêm nguồn lực và tinh thần tình nguyện của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, anh em dòng họ hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo về ngày công, nguyên vật liệu đã thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng của từng hộ nghèo quyết tâm hoàn thành nhà ở, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh đề xuất, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ 20 tỷ đồng để làm mới nhà ở cho 400 hộ nghèo trên địa bàn, được thực hiện hỗ trợ qua 4 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn cũng đã hỗ trợ trên 3,8 tỷ đồng để làm nhà ở cho hộ nghèo di dân tái định cư tại huyện Na Hang, hộ nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh.

Bộ Công an hỗ trợ triển khai thực hiện làm mới 1.500 nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Để kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, Công an tỉnh đã giao Công an các huyện, xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đến từng hộ trong danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở để tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm hoàn thiện mặt bằng và hỗ trợ việc vận chuyển vật tư, vật liệu, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, đào đất, tôn nền nhà. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc sắp xếp, bố trí nhân lực của đơn vị thi công tại địa điểm thi công, cùng kiểm tra mặt bằng tập kết vật liệu để tổ chức gia công các cấu kiện phần thân nhà trước khi lắp đặt, hoàn thiện ngôi nhà; tiến hành nghiệm thu từng nhà, đảm bảo theo quy định. Hằng tháng, theo địa bàn được phân công phụ trách, các chiến sỹ lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Huyện Hàm Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết riêng về lãnh đạo, chỉ đạo xóa nhà ở tạm, dột nát trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025; phát động, vận động mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ thôn khó khăn, hộ khó khăn, giúp đỡ, tạo điều kiện để hộ nghèo có thêm nguồn lực, khả năng để xây dựng nhà ở; chủ trì, hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên đôn đốc, giúp đỡ hội viên, đoàn viên của tổ chức mình về ngày công lao động, hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết để đoàn viên, hội viên làm nhà ở mới.

Ở huyện Yên Sơn đã chủ động nguồn kinh phí ngay từ đầu năm, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ cho người dân nghèo. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn nắm chắc hoàn cảnh cụ thể của hộ nghèo, lập danh sách hộ nghèo không có khả năng đối ứng hoặc kinh phí đối ứng ít, từ đó huy động cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn hỗ trợ ngày công dỡ nhà, đào móng, làm móng.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được trên 1,1 tỷ đồng, huy động trên 200 lượt cán bộ, đoàn viên là cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo. Các cấp Hội Nông dân đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm nông dân” được 279,6 triệu đồng; huy động tham gia 6.068 ngày công lao động tháo dỡ nhà, san nền, đào móng, vận chuyển vật liệu; 432,3 triệu đồng tiền vật liệu sẵn có và 77,1 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Các cấp Hội Phụ nữ đã tham gia 1.340 ngày công lao động san nền, đào móng, vận chuyển vật liệu giúp đỡ trên 100 hộ hội viên phụ nữ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở. Đoàn Thanh niên đã huy động trên 5.500 ngày công lao động hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã vận động hỗ trợ làm mới 39 nhà ở cho hộ nghèo, tổng giá trị 1,95 tỷ đồng và vận động nguồn lực tại chỗ, huy động ngày công hỗ trợ.

Đầu năm 2022, các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ 1.724 hộ nghèo xây dựng nhà ở. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp, thống nhất với các ngành, đơn vị và các huyện, thành phố bổ sung 1.298 hộ.

Đến nay, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa nhà ở cho 2.464 hộ nghèo/1.724 hộ (làm mới 2.242 hộ, sửa chữa 222 hộ), đạt 142,9% so với đầu năm 2022 và đạt 64,5% so với cả giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đã có 1.936 hộ nghèo dân tộc thiểu số, 56 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, 182 hộ nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2022, 107 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Mông bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và 2.119 hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, có khó khăn về nhà ở được xây dựng mới, sửa chữa lại nhà ở khang trang. Tổng kinh phí thực hiện trên 250 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ theo Đề án 308 là trên 138 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ từ cộng đồng là 18,1 tỷ đồng; còn lại là nguồn đối ứng của gia đình hơn 93,5 tỷ đồng.

Kết quả này đã khẳng định sự hiệu quả trong giải pháp, cách làm, đặc biệt là sự vận dụng linh hoạt các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, sự chung tay của cộng đồng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và cả hệ thống chính trị đã góp phần giúp giấc mơ an cư của những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trở thành hiện thực, niềm vui ấm áp trong những ngôi nhà Đại đoàn kết của mỗi gia đình đón Tết xuân Quý Mão cũng là niềm vui, hạnh phúc của mỗi cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tuyên Quang trong vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hiện thực hóa phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Thành quả này được Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao, là một trong 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh sách hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, tránh bỏ sót, trùng lặp danh sách hỗ trợ và đảm bảo đúng đối tượng. Trong đó, quan tâm đến đối tượng là hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới, hộ nghèo là di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ Đề án, các ngành, đơn vị, địa phương chủ động vận động nguồn lực để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Trong đó tập trung phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, vốn tín dụng và cộng đồng; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện và huy động, phân bổ nguồn lực.

Tỉnh Tuyên Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp Trung ương hướng về quê hương Tuyên Quang, mảnh đất anh hùng cách mạng "Thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến" để giúp đỡ thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình nghèo có được ngôi nhà kiên cố, an toàn, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nguyễn Hưng Vượng

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều