Hồi âm bài viết Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu kiểm tra việc đấu giá đất tại Hải Dương được Tạp chí Mặt trận phản ánh

(Mặt trận) - Liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát việc tổ chức đấu giá quyền thuê đất tại Khu hành chính tập trung tỉnh, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, đồng thời có hình thức công khai, giải trình trước dư luận; tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ băn khoăn, quan ngại xung quanh công tác đấu giá khu đất “vàng” này.

UBND tỉnh Hải Dương đã giải trình gì trước dư luận?

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng ký ban hành.

Ngày 17/8/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7815/VPCP-V.I gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. Nội dung văn bản nêu rõ:

“Xét báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương (Văn bản số 58/BC-UBND ngày 23/5/2018) về việc tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất 17.045 m2 trong Khu hành chính tập trung và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/6/2018); Bộ Tư pháp (Văn bản số 2195/BTP-BTTP ngay 18/6/2018); Bộ Tài chính (Văn bản số 7925/BTC-QLCS ngày 01/7/2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5016/BKHĐT-PC ngày 24/7/2018); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát việc tổ chức đấu giá quyền thuê đất, có văn bản trả lời các nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận; có hình thức công khai, giải trình trước dư luận theo tinh thần của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao về việc tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất 17.045 m2  trong khu hành chính tập trung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra và tính hợp pháp của việc tổ chức đấu giá quyền thuê đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018”.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các Sở, ngành và UBND thành phố Hải Dương nghiêm túc tiếp thu ý của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp đăng tải công khai nội dung hai văn bản trả lời báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương về một số nội dung liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể Khu khách sạn và du lịch (Khu D) thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

 

Văn bản số 1714/STNMT-KHTC ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

Tại văn bản số 1714/STNMT-KHTC ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã nêu ra tiến trình rà soát xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm, kết quả tố chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. Qua đó, Sở này cho rằng đã được thực hiện đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, công khai và minh bạch.

“Việc UBND Hải Dương quyết định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt giá đất cụ thế. Giá đất thương mại dịch vụ điều tra, khảo sát do Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định, đề xuất cho UBND Hải Dương quyết định đối với khu đất này cao hơn so với giá đất tương ứng trong bảng giá đất và việc UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thuê Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Hải Dương thực hiện đấu giá và tổ chức đấu giá công khai là phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tồ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương)” - Văn bản số 1714/STNMT-KHTC nêu rõ.

Riêng đối với phần ý kiến, kiến nghị của cử tri và dư luận cho rằng, “nếu diện tích xây dựng 2.900m2 thì chỉ nên đấu giá 2.900m2, về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giải thích như sau:

“Trên cơ sở nghiên cứu mang tính tổng thể về không gian công trình kiến trúc, sân vườn, cây xanh và cảnh quan tương ứng khu vực xung quanh; phương án quy hoạch Khu đất nêu trên được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh; UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận; sau đó, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Hội đồng định giá đất tỉnh không có thẩm quyền chia nhỏ thành nhiều mảnh (thực chất là thay đổi quy hoạch) để tính giá khởi điểm cho đấu giá quyền sử dụng đất.

Hơn nữa đối với công trình phức hợp nhà hàng khách sạn 5 sao, xây dựng với mật độ 100% sẽ là không phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Sc/N^l khách sạn, nhất là khách sạn 5 sao. Phương án quy hoạch kiến trúc, ngoài yêu cầu hiệu quả về kinh tế, trong một số trường hợp như khu vực này cần phải ưu tiên về yêu cầu hiệu quả kiến trúc, cảnh quan, môi trường...”.

Vẫn còn đó những ý kiến vẫn băn khoăn, nghi ngại

 

 

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

Thời gian qua, Tạp chí Mặt trận có loạt bài phản ánh những dấu hiệu bất thường của tỉnh Hải Dương trong định giá khởi điểm 1,7ha “đất vàng” với giá chỉ bằng khoảng 30% giá phổ biến trên thị trường; bằng khoảng 60% so với bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành năm 2014; để đấu giá quyền sử dụng đất thuê 50 năm, trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê; lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn nằm trong quy hoạch Khu hành chính tập trung của tỉnh.

Như đã phản ánh, lô đất đem đấu giá có hình chữ nhật, diện tích 1,7ha, đã được giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh, bốn mặt đều có đường trải thảm bê tông nhựa; phía Bắc giáp đường Tôn Đức Thắng (200m), phía Nam giáp đường Hàm Nghi (200m), phía Đông giáp đường Thanh Niên (khoảng 85m) và phía Tây giáp đường Nguyễn Đức Cảnh (khoảng 85m); nằm trong quy hoạch tổng thể Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (khoảng 20ha).

Theo Luật Đất đai, nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất khi xác định giá khởi điểm cho đấu giá (với diện tích đã giải phóng mặt bằng) là phải sát với giá phổ biến trên thị trường của loại đất có lợi thế vì trí tương đương, cùng mục đích sử dụng và cùng điều kiện hạ tầng…

Với nguyên tắc trên, vào giữa năm 2016, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Hải Dương xác định ban đầu giá khởi điểm lô đất 1,7ha với mục đích thương mại dịch vụ, ở vị trí 1 đường Tôn Đức Thắng là 21 triệu đồng/m2 (thực tế sẽ cao hơn nhiều), từ đó suy ra vị trí 1 của các đường còn lại, cũng như các vị trí 2, vị trí 3 theo quy định.

Trong 2 lần báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, dù vị lãnh đạo cao nhất của UBND tỉnh Hải Dương đều khẳng định, việc xác định giá khởi điểm để đấu giá lô đất 1,7ha đã được UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm công khai minh bạch; tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn chưa thể hóa giải trong cử tri và dư luận.

Thứ nhất, UBND tỉnh Hải Dương thuê doanh nghiệp tư vấn thẩm định giá, đơn vị này đưa ra giá khởi điểm vị trí 1 đường Tôn Đức Thắng chỉ có 7,35 triệu đồng/1m2, bằng 35% giá khảo sát của UBND phường Hải Tân và thành phố Hải Dương, bằng 75% giá theo Bảng giá của UBND tỉnh ban hành. Vậy, vì sao Hội đồng thẩm định giá tỉnh Hải Dương vẫn chấp nhận?!

Thứ hai, tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Hải Dương ngày 15/6/2016 để thẩm định phương án giá khởi điểm lô đất 1,7ha đem đấu giá, ý kiến của thành viên Hội đồng là một vị Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị xem xét lại việc phân vị trí đất để tính giá đối với phần diện tích của vị trí 2, vị trí 3 của đường Tôn Đức Thắng vì vị trí này lại thuộc vị trí 1 của đường Thanh Niên, đường Hàm Nghi và đường Nguyễn Đức Cảnh, nhưng chưa được xem xét thấu đáo.

Thứ ba, theo Báo cáo số 58/BC-UBND của UBND tỉnh Hải Dương gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2018 có nêu: Ngày 11/7/2016, trong cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh có nghe báo cáo về phương án phê duyệt giá đất cụ thể, đơn giá thu tiền thuê đất và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê 1,7ha đất nêu trên.

Theo tìm hiểu, tại cuộc họp này, đã có nhiều ý kiến của các lãnh đạo UBND tỉnh, Sở, ban, ngành chức năng chưa đồng thuận với cách tính giá cũng như mức giá quá thấp do Hội đồng thẩm định giá của tỉnh trình bày, nhưng không được tiếp thu xem xét lại.

Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản số 7925/BTC-QLCS ngày 01/7/2018 của Bộ Tài chính.

Văn bản số 2195/BTP-BTTP ngay 18/6/2018 của Bộ Tư pháp.

Văn bản số 5016/BKHĐT-PC ngày 24/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đất đai là công sản quốc gia. Nguồn thu từ đất là một nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Để thất thu ngân sách (nếu có) là có lỗi và có tội với nhân dân, khi mà biết bao trường học, bệnh viện, đường sá, những gia đình chính sách, gia đình có người mắc bệnh do chất độc da cam… cần được quan tâm hỗ trợ…

Đối với sự việc nêu trên, để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, cũng như chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, tạo sự công khai, công bằng và minh bạch, nhiều ý kiến dư luận đề nghị Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước… vào cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán toàn diện, xem xét, làm rõ tính hợp pháp, tuân thủ pháp luật của các cơ chức năng của tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Hải Dương khi tổ chức đấu giá quyền thuê 17.000m2 nằm trong Khu hành chính tập trung tỉnh.

Theo kết quả đấu giá lô đất trên ngày 29/8/2016, đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (Hà Nội) với giá 81,456 tỷ đồng, tăng 220 triệu so với giá khởi điểm theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà mãi hơn 8 tháng sau, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh Hải Dương mới ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Dư luận đặt dấu hỏi, như vậy có sai phạm quy định khi trì hoãn hơn 8 tháng sau mới ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá? Và sau 2 năm kể từ ngày trúng đấu giá, ngày 15/8/2018, nhà đầu tư mới có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng đề nghị được thay đổi thiết kế kiến trúc xây dựng dự án.

Đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề đề nghị trên của nhà đầu tư và cũng chưa biết đến bao giờ nhà đầu tư mới khởi công xây dựng dự án…

Xuân Sơn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều