Tiếp vụ Thanh tra mời người chết lên làm việc: UBND thành phố báo cáo gì với Bí thư Thành ủy Hà Nội?

(Mặt trận) - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo chính thức gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc thu hồi, chuyển đổi công năng, ký hợp đồng cho thuê tại số 75 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông.

Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 15/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 15/9/2017, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành văn bản số 251/BC-UBND ngày 15/9/2017 gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội, báo cáo về quá trình giải quyết việc thu hồi, chuyển công năng, ký hợp đồng cho thuê nhà tại 75 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, nhà số 75 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông trước đây là trụ sở làm việc của Ban Xây dựng cơ bản thuộc Sở Xây dựng Hà Tây. Nhà có 2 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, trên tổng diện tích đất là 35,7m2. Năm 1989, Ban Xây dựng cơ bản giải thể, có giao cho ông Lưu Xuân Minh là nhân viên của Sở Xây dựng Hà Tây (đã nghỉ chế độ 176) ở và trông nom toàn bộ ngôi nhà (theo ý kiến của ông Phạm Ngọc Trân - Trưởng ban Quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng Hà Tây, xác nhận năm 2011).

Năm 1993, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tây giao cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - nhân viên của Sở, được sử dụng phòng 09m2 tại tầng 1 (gara ô tô); tầng 1 còn lại một phòng 11,2m2 ông Minh sử dụng để ở, trông nom nhà. Trong quá trình sử dụng, ông Minh còn sử dụng buồng 7,4m2 tại tầng 2.

Ngày 28/12/2001, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tây có Quyết định số 185/QĐ-XD tạm giao cho ông Kiều Quang Thăng sử dụng toàn bộ tầng 2 và phần cầu thang tầng 1. Tại tầng 2 có hai phòng (phòng 24,2m2 và phòng 7,4m2 + ban công 2,6m2). Khi ông Thăng đến ở thì tại tầng 2, ông Minh đã tự sử dụng phòng 7,4m2, do vậy ông Thăng sử dụng phòng còn lại 24,2m2. Trong quá trình ăn ở, sinh hoạt tại đây, ông Thăng tiến hành xây dựng cơi nới thêm tầng 3 để sử dụng (có sự đồng ý của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tây).

Tháng 01/2002, xảy ra tranh chấp phòng 7,4m2 tại tầng 2 giữa ông Minh với ông Thăng. Ông Minh có đơn kiến nghị gửi Sở Xây dựng Hà Tây, tại Văn bản số 84/NĐ/XD ngày 19/3/2002, Sở Xây dựng Hà Tây yêu cầu ông Minh trả lại phòng 7,4m2 để giao cho ông Thăng sử dụng. Tuy nhiên, ông Minh vẫn sử dụng.

Tháng 11/2011, ông Thăng có đơn gửi các cơ quan đề nghị giải quyết việc ông Minh vẫn chiếm dụng căn phòng 7 4m2 nêu trên. Đến ngày 23/11/2011, ông Thăng tự ý khóa cửa cầu thang tầng 1 không cho ông Minh lên sử dụng phòng 7,4m2 tầng 2 (gia đình ông Minh  muốn sử dụng phòng 7,4m2 này thì phải trèo cột điện trước cửa qua đường ban công). Đến tháng 8/2012, ông Thăng tự phá khóa cửa phòng 7,4m và đưa tài sản của ông Minh ra ngoài để gia đình ông Thăng vào sử dụng, gia đình ông Thăng đã sử dụng diện tích này từ đó đến nay.

Quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng, ngày 25/11/2011, ông Lưu Xuân Minh, ông Kiều Quang Thăng có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp nhà ở (phần diện tích 7,4m2 tại tầng 2 nhà 75 phố Lê Hồng Phong).

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng có Văn bản số 301/TB-TT-SXD-KNTC ngày 13/01/2012 thông báo về việc giải quyết đơn của các công dân ở số nhà 75 Lê Hồng Phong, Hà Đông; trong đó yêu câu: Các hộ giữ nguyên hiện trạng sử dụng như tại thời điểm lập biên bản kiểm tra ngày 29/12/2011 do Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội lập. (Nội dung Biên bản ghi nhận: Tại tầng 2, hộ ông Kiều Quang Thăng sử dụng 1 buồng diện tích hoảng 30m2 để ở; hộ ông Minh sử dụng 1 phòng diện tích khoảng 7m2; tầng 3: Do ông Thăng tự xây dựng, cơi nới, gồm: 1 phòng diện tích 03m2 + khu vệ sinh khoảng 07m2; hiện cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 + 3 ông Thăng đang khóa cửa, ông Minh không đi lên được để sử dụng phòng 07m2 mà gia đình hiện đang để đồ đạc); đồng thời yêu cầu hộ ông Minh chấm dứt việc lên xuống tầng 2 bằng cách trèo cột điện qua ban công vào nhà, yêu cầu hộ ông Thăng mở khóa cửa cầu thang và tạo điều kiện để hộ ông Minh sinh hoạt tại phòng tầng 2 nhà 75 Lê Hồng Phong.

Sau quá trình kiểm tra giải quyết của các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1903/TTr-SXD ngày 26/3/2014 và Văn bản số 5232/SXD-QLN ngày 23/7/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 về việc thu hồi, chuyển công năng sử dụng nhà, đất từ nhà công sở thanh nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để ký hợp đồng thuê nhà ở tại số 75 phô Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải Thơm, UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 23/6/2015, UBND quận Hà Đông có Văn bản số 158/BC-UBND báo cáo về việc hộ bà Nguyên Thị Hải Thơm (chồng là ông Kiều Quang Thăng - đã mất năm 2015) và hộ ông Lưu Xuân Minh không thống nhất về diện tích 7,4m2 tại tầng 2 số nhà 75 Lê Hồng Phong; bà Nguyễn Thị Hải Thơm có đơn khiếu nại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 nên việc hoạch định diện tích tại đây chưa thực hiện được, UBND Thành phố có Văn bản số 5282/UBND-TNMT ngày 29/7/2015 giao Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND quận Hà Đông, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà HN kiểm tra, giải quyết.

Sau khi kiểm tra, tại các văn bản số 2087/SXD-QLN ngày 24/3/2016 và số 5851/SXD-QLN ngày 13/7/2016, Sở Xây dựng báo cáo, đề nghị UBND Thành phố có văn bản trả lời đơn bà Nguyễn Thị Hải Thơm về việc khiếu nại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 là không có cơ sở và chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định nêu trên. UBND Thành phố có Văn bản số 4869/UBND-ĐT ngày 18/8/2016 giao Thanh tra Thành phố xem xét, có ý kiến đối với nội dung đề nghị của Sở Xây dựng.

Tại Báo cáo số 3947/BC-TTTP-P1 ngày 29/12/2016, Thanh tra Thành phố thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng và đề nghị UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tổng hợp căn cứ, hoàn thiện thủ tục để tham mưu cho UBND Thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Thơm theo Luật Khiếu nại và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014. UBND Thành phố có Văn bản 1976/UBND-ĐT ngày 27/4/2017 giao Sở Xây dựng tham mưu thực hiện theo ý kiến của Thanh tra Thành phố.

Ngày 03/7/2017, Sở Xây dựng có Báo cáo số 177/BC-SXD (kèm theo dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại) đề nghị UBND Thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo hướng bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải Thơm.

Tạp chí Mặt trận có các bài viết và Công văn gửi đến Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố phản ánh, đề nghị xem xét lại việc ban hành Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND Thành phố, vì vậy UBND Thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Thanh tra Thành phố, UBND quận Hà Đông, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội rà soát lại nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hải Thơm và quá trình giải quyết vụ việc, thống nhất ý kiến đề xuất giải quyết, báo cáo UBND Thành phố xem xét, đồng thời thông tin cho Tạp chí Mặt trận được biết (Văn bản số 8266/VP-ĐT ngày 31/8/2017).

Sau khi có kết quả rà soát, UBND Thành phố sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải Thơm theo quy định của Luật Khiếu nại.

Bà Nguyễn Thị Hải Thơm bên di ảnh người chồng quá cố Kiều Quang Thăng.

Như vậy, hành trình gian truân đi tìm công lý cho căn phòng rộng 7,4m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Hải Thơm và người chồng quá cố Kiều Quang Thăng đã được báo cáo lên cấp cao nhất của thành phố. Ngay sau khi nhận được thông tin này, bà Nguyễn Thị Hải Thơm không giấu nổi niềm vui và phấn khởi khi được đích thân đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội quan tâm đến vụ việc của gia đình bà.

Qua đây, gia đình bà Nguyễn Thị Hải Thơm đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục có sự chỉ đạo, quan tâm sát sao đến vụ việc, đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND thành phố cần khẩn trương vào cuộc để xác minh, làm rõ, sớm ban hành văn bản trả lời, quyết đáp các khiếu nại, khiếu kiện của người dân theo đúng bản chất vấn đề, không bao che, dung túng, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân đã để xảy ra sai phạm, hoặc hợp thức hóa cho sai phạm xảy ra (nếu có) và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

* Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.

Khởi Nguyên

Bình luận

Hoài An - 14:45 27/09/2017

Quá buồn và thất vọng!

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều