Hà Giang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 220/KH-MTTQ-BTT ngày 20/3/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Các  đơn vị đang tích cực triển khai các công trình, dự án thuộc Chương trình

Nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: 1) Kiểm tra việc tham gia triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 -2025 trong thời gian qua của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã 2) Giám sát việc thực hiện giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Dự án 1): việc hỗ trợ đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa có đất ở, chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát; hỗ trợ đất sản xuất cho những hộ chưa có đất sản xuất hoặc thiếu trên 50% hạn mức đất sản xuất theo quy định, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ thiếu đất sản xuất không còn quỹ đất để hỗ trợ trực tiếp; đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung ở những nơi đảm bảo đủ điều kiện và thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho những hộ nghèo thiếu nước sinh hoạt, không có điều kiện xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung... Giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Dự án 2): Giám sát việc triển thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các điểm định canh định cư tập trung và hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ sắp xếp dân cư, việc hỗ trợ địa bàn có sắp xếp dân cư xen ghép để thực hiện việc điều chỉnh quỹ đất ở, đất sản xuất, khai hoang; việc hỗ trợ kinh phí di chuyển cho các hộ được sắp xếp.

Thời gian thực hiệnquý II, III, và đầu quý IV năm 2023. Đối tượng kiểm tra là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện; tại mỗi huyện kiểm tra 04 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; tại mỗi xã khảo sát 02 Ban Công tác Mặt trận. Đối tượng giám sát gồm UBND các huyện Vị Xuyên, Xín Mần, Bắc Mê, Đồng Văn, Yên Minh; tại mỗi huyện giám sát 04 UBND cấp xã và khảo sát 05 hộ gia đình là đối tượng được hỗ trợ.

Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm mục đích phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; thông qua kiểm tra, giám sát nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Chương trình để chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước được thực hiện đầy đủ; Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

Phương Hà

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều