Tỉnh Phú Thọ giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) - Qua giám sát trực tiếp Chương trình tại UBND huyện Tân Sơn, UBND huyện Yên Lập cho thấy những kết quả bước đầu khả quan:  các công trình trọng điểm của huyện được đầu tư xây dựng, phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa theo đúng nội dung Chương trình, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện tại huyện Yên Lập.

Tuyên truyền thay đổi nhận thức và hành vi người dân trong  thực hiện Chương trình

Thực hiện Chương trình công tác năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, người có uy tín, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp và phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào vùng DTTS&MN đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể: Uỷ ban MTTQ các cấp đã tiến hành các hoạt động khảo sát, nắm tình hình thực tế thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện một số đề án, chính sách dân tộc; tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN cho cán bộ làm công tác Mặt trận, cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS.

UBND huyện Yên Lập và Tân Sơn đã quán triệt đầy đủ các văn bản, các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; giao cho các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tới người dân trên địa bàn huyện; đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân, tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện các chính sách. Nâng cao tính chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nếp sống văn hoá mới. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của địa phương, cơ sở; qua các cuộc họp dân ở khu dân cư.

Kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình

Năm 2023, trên cơ sở văn bản của Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực ban hành nhiều Quyết định, kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 182/KH-MTTQ-BTT ngày 14/4/2023 về việc tổ chức 02 Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND huyện Yên Lập và UBND huyện Tân Sơn. Nội dung giám sát tập trung vào việc phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; công tác chỉ đạo điều hành trong việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện các nội dung của dự án và tiểu dự án thành phần đã và đang phân cấp; xác định đối tượng thụ hưởng các dự án thuộc Chương trình; việc đầu tư ban đầu của cộng đồng đối với các công trình, dự án tại cơ sở. Kết quả đạt được như sau:

Đối với huyện Yên Lập: Đã thực hiện đầu tư 63 công trình/11 xã khu vực III và 12 công trình theo danh mục; thực hiện giải ngân các nội dung hoàn thành là 44.670 triệu đồng, đạt 77,26% so với tổng vốn được giao, dự kiến sẽ giải ngân hết trong năm 2023.

Đối với huyện Tân Sơn: Tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2022 là 57.874 triệu đồng; tiến độ giải ngân đến thời điểm tháng 5/2023 là 51.108 triệu đồng (đạt 97% so với kế hoạch). Tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2023 là 84.850 triệu đồng.

Nhìn chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MNgiai đoạn 2021 - 2025 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan tâm chỉ đạo; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, huyện Tân Sơn, huyện Yên Lập và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương vào cuộc triển khai đồng bộ để tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi thói quen, cách làm; tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo, thực hiện các nhóm dự án quan trọng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và đúng quy định. Công tác giải ngân vốn được quan tâm chỉ đạo, luôn quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:Các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN rất đa dạng về nội dung, hình thức triển khai trong khi quy mô các công trình, các nội dung chính sách lại nhỏ, được quy định với nhiều định mức, nhiều chính sách khác nhau, nhiều nội dung chưa rõ ràng dẫn tới khó khăn trong quá trình tổng hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình cũng như việc xây dựng được kế hoạch chi tiết;Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn chậm, nhất là vốn sự nghiệp nên gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện của địa phương (Tính đến ngày 31/12/2022 chưa thực hiện giải ngân vốn sự nghiệp). Vốn sự nghiệp lớn, cấp dồn trong hai năm (2022-2023) cũng gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện kế hoạch và giải ngân hết các ngồn vốn theo đúng quy định; bên cạnh đó, việc cân đối xác định nguồn lực đối ứng ngân sách địa phương (yêu cầu có tối thiểu 10% vốn đối ứng của địa phương (tỉnh, huyện, xã) còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, với những kết quả bước đầu đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của chương trình, nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng công trình, dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.

Bảo Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều