Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân UBND xã La Phù

(Mặt trận) - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa ban hành Kết luận về: “nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù, Hoài Đức”. Kết luận cho thấy, ông Nguyễn Hữu Khoa cùng Ban Quản lý di tích xã La Phù và công chức xã được giao chỉ đạo, tham mưu giải quyết vụ việc phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc hộ ông Trịnh Đắc Chí xây dựng công trình nhà cao tầng trên diện tích đất di tích lịch sử đình chùa La Phù.

Công trình xây dựng xuất hiện trên đất được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Kết luận số 3021/KL-UBND, ngày 25/8/2023 về: “Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù” của UBND huyện Hoài Đức nêu rõ: “Đình La Phù, Chùa La Phù (Trung Hưng tự - Chùa Cả) xã La Phù được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia theo Quyết định số 191-VH/QĐ ngày 22/3/1988…”.

 

Tại Kết luận số 3021/KL-UBND, ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức: “Giao phòng Nội vụ theo dõi, hướng dẫn UBND xã La Phù thực hiện kiểm điểm và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân theo kết luận…”. Ảnh: K.H.

Trong các tháng 4 và 6/2021, phát hiện ông Trịnh Đắc Chí tiến hành xây dựng công trình, một số công dân đã có đơn gửi tới UBND xã La Phù.

Kết luận của UBND huyện Hoài Đức cho thấy: “Ngày 24/6/2021, UBND xã La Phù tiến hành kiểm tra, ông Trịnh Đắc Chí đang tổ chức xây dựng tầng 3 (chưa đổ trần). UBND xã đã yêu cầu ông Trịnh Đắc Chí dừng ngay việc xây dựng công trình để chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyết giải quyết. Ngày 25/6/2021, UBND xã La Phù ban hành Thông báo số 98/TB-UBND yêu cầu ông Trịnh Đắc Chí dừng thi công xây dựng công trình, giữ nguyên hiện trạng công trình. Ngày 01/7/2022, UBND xã La Phù tiến hành kiểm tra phát hiện ông Chí đang tổ chức cho thợ lắp cốp pha, buộc sắt sàn tầng 3. UBND xã La Phù đã yêu cầu ông Chí dừng ngay việc thi công xây dựng…

Đối chiếu với bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích (bản sao lưu tại Cục Di sản Văn hóa) thì công trình xây dựng của gia đình ông Trịnh Đắc Chí nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích chùa La Phù.

Năm 2021, công trình của hộ ông Trịnh Đắc Chí đang dừng ở tầng 3… Ảnh: K.H.

Ngày 07/7/2021, UBND xã La Phù ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc đình chỉ hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Trịnh Đắc Chí. Ngày 09/7/2021, Đội Quản lý TTXD ĐT huyện phối hợp với UBND xã La Phù kiểm tra, phát hiện ông Trịnh Đắc Chí đang cho thợ thi công hoàn thiện tầng 1. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Chỉ dừng thi công xây dựng do công trình thuộc khu vực bảo vệ I di tích cấp quốc gia...

Năm 2023, UBND xã La Phù nhiều lần nhận được thông tin phản ánh việc ông Trịnh Đắc Chí vẫn đang cho tổ chức thi công xây dựng công trình. UBND xã đã tổ chức kiểm tra và có các thông báo (Thông báo số 21/TB-UBND ngày 27/02/2023, số 42/TB-UBND ngày 12/4/2023, số 64/TB-UBND ngày 22/5/2023 Thông báo số 101/TB-UBND ngày 24/7/2023) yêu cầu ông Chí dừng ngay việc thi công xây dựng công trình, tự giác thu dọn toàn bộ số vật liệu ra khỏi phạm vi công trình, giữ nguyên hiện trạng trong quá trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang tiến hành kiểm tra làm rõ việc xây dựng công trình theo quy định của pháp luật…”.

Năm 2023, mặc dù UBND xã La Phù ban hành nhiều văn bản ngăn chặn nhưng ông Chí vẫn cho xây dựng công trình xong tầng 4. Ảnh: K.H.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan

Mặc dù lãnh đạo UBND xã La Phù ban hành nhiều văn bản ngăn chặn việc thi công xây dựng của ông Trịnh Đắc Chí trong khu vực bảo vệ I cụm di tích Đình - Chùa La Phù nhưng thực tế đây vẫn chỉ là quyết tâm trên giấy tờ. Thực tế, ông Chí vẫn đàng hoàng xây dựng công trình từ tầng 3 lên tầng 4. Đây chính là lý do khiến công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù buông lỏng quản lý, không ngăn chặn để ông Trịnh Đắc Chí xây dựng công trình nhà cao tầng trên diện tích đất thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I cụm di tích đình chùa La Phù.

Ngày 25/5/2023, UBND huyện Hoài Đức chính thức ban hành Quyết định số 7850/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù.

 

Ngày 1/6/2022, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã có văn bản số 1688/SVHTT-DTDT nói rõ những công trình trong khu vực I cụm đình, chùa la Phù đã được cấp có thẩm quyền (gồm UBND huyện Hoài Đức, Sở TN&MT Hà Nội-PV) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không tuân thủ quy định tại Điều 32 Luật Di sản văn hóa và các quy định của Thành phố về di sản văn hóa….

Tại Kết luận số 3021/KL-UBND, ngày 25/8/2023, UBND huyện Hoài Đức khẳng định ông Nguyễn Hữu Khoa: “do chưa có biện pháp quyết liệt, thiếu cương quyết dẫn đến công trình phát sinh quy mô xây dựng: Thời điểm đình chỉ công trình đang xây tầng 3, hiện nay là 4 tầng và hoàn thiện một số hạng mục công trình gây bức xúc, phát sinh đơn thư của công dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù buông lỏng quản lý, không ngăn chặn để ông Trịnh Đắc Chí xây dựng công trình nhà cao tầng trên diện tích đất thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I cụm di tích đình chùa La Phù là đúng một phần. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù, Ban Quản lý di tích xã La Phù và công chức xã được giao chỉ đạo, tham mưu giải quyết vụ việc”.

Về biện pháp xử lý, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức giao UBND xã La Phù: “Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân do có những tồn tại được nêu tại kết luận; Có biện pháp quản lý cụm di tích Đình - Chùa La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức theo quy định của pháp luật”.

Chủ tịch UBND huyện: “Giao phòng Nội vụ theo dõi, hướng dẫn UBND xã La Phù thực hiện kiểm điểm và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân theo kết luận. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ, đảm bảo hiệu quả trong công tác thực thi công vụ; Giao Ban tiếp công dân huyện niêm yết công khai Kết luận này tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện theo quy định”.

Ngày 1/6/2022, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã có văn bản số 1688/SVHTT-DTDT về việc: “giải quyết vi phạm đất đai tại đình- chùa La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức” gửi UBND huyện Hoài Đức.

Tại văn bản này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nêu rõ: “Căn cứ Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích đình- chùa La Phù (lập ngày 04/12/1986) hiện lưu tại Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì khu vực đang thi công nhà ở của gia đình ông Trịnh Đắc Chí cùng 05 hộ dân khác (hộ ông Trịnh Đắc Vỹ, hộ ông Nguyễn Thế Cung, hộ ông Thắng Hồng, hộ ông Việt, hộ ông Đỗ Thiện Thưởng và Trường Mầm non La Phù - theo báo cáo của UBND xã La Phù tại văn bản số 115/BC-UBND ngày 12/11/2021) đều nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ I của di tích. Việc những công trình trong khu vực này đã được cấp có thẩm quyền (gồm UBND huyện Hoài Đức, Sở TN&MT Hà Nội-PV) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân là không tuân thủ quy định tại Điều 32 Luật Di sản văn hóa và các quy định của Thành phố về di sản văn hóa…”.
 

Khắc Hạnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều