Cùng chung sức, đồng lòng củng cố tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

(Mặt trận) - Ngày 14/7, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp với những cam kết, thi đua đồng lòng, chung sức vì lợi ích của hai đất nước, hai dân tộc.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Bay Đăm Lắt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sổm Ốc Kình Sạ Đa đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện Uỷ ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao Lào, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Cục Biên phòng Lào và lãnh đạo Mặt trận 10 tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển năm 2017 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, vì chỉ còn vài ngày nữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm hai ngày lịch sử trong quan hệ hai nước Việt Nam - Lào (40 năm ngày ký Hiệp ước hòa bình và hữu nghị 18/7/1977 - 18/7/2017, và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 5/9/1962 - 5/9/2017).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, lãnh đạo Mặt trận của hai nước đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị.

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt ký Thông cáo chung của Hội nghị.

Trưởng đoàn đại biểu hai nước đã thay mặt UBTƯ Mặt trận hai nước ký bản Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giai đoạn 2017 - 2020. Trên tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào đã trao đổi và ký kết Giao ước thi đua, nhằm thực hiện thành công Thông cáo chung của Hội nghị.

“Chúng ta tin tưởng rằng, bằng các nội dung phối hợp thiết thực được Hội nghị thông qua, Mặt trận hai nước sẽ quyết tâm gìn giữ, phát triển truyền thống đó, góp phần tô thắm lịch sử quan hệ đặc biệt, trong sáng, sâu sắc tình anh em của hai dân tộc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi bền hơn núi, hơn sông” , Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị tổ chức Mặt trận hai nước tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, như tuyên truyền về kết quả Hội nghị trên báo chí, các phương tiện truyền thông của mỗi nước và ở các địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Việt Nam, nhân dân các bộ tộc Lào biết về hoạt động của Mặt trận hai nước, từ đó tích cực tham gia các hoạt động do Mặt trận tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Thông cáo chung của Mặt trận hai nước.

Đặc biệt, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai ngày lịch sử trong quan hệ hai nước Việt Nam - Lào như đã nói ở trên, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Cùng với đó tăng cường thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa Mặt trận hai nước và Mặt trận các tỉnh giáp biên về công tác Mặt trận, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân và không ngừng củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

 Lãnh đạo Mặt trận hai nước chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa hai tỉnh Luông Pha Băng và Điện Biên.

Theo đó, Thông cáo chung của Hội nghị thống nhất bốn nội dung quan trọng:

Một là, UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tự hào về truyền thống của Mặt trận hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo Mặt trận hai nước xây dựng và dày công vun đắp.

Hoạt động của Mặt trận hai nước trong các giai đoạn lịch sử đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc.

Được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận hai nước ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Hơn hai năm qua, tuy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, song việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị theo tinh thần Thông cáo chung được ký tại tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của các tỉnh chung đường biên giới và của cả hai nước Việt Nam và Lào.

Hai là, với tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt; hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Mặt trận hai bên thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020, với các nội dung trọng tâm như sau:

Hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên của hai nước hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về lịch sử quan hệ tốt đẹp, trong sáng, mẫu mực, thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này; nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; phổ biến rộng rãi thông tin về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nhân dân khu vực biên giới cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Mặt trận của 10 tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ đất nước, quê hương, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực biên giới.

Hai bên tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư, thôn, đảm bảo an ninh trật tự.

Vận động các doanh nghiệp phối hợp với chính quyền các địa phương có chung đường biên giới tổ chức các “Phiên chợ Đoàn kết” để đưa hàng Việt Nam, hàng Lào chất lượng cao về khu vực biên giới phục vụ nhân dân các thôn, bản vùng giáp biên; định kỳ hàng năm tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm chất lượng cao của hai nước tại khu vực có nhiều dân sinh sống ở vùng biên giới.

Kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, chế biến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các tỉnh có điều kiện thuận lợi tăng cường kết nghĩa với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước 10 tỉnh biên giới của nước bạn Lào.

Mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Mặt trận và các thành viên của Mặt trận hai nước, cụ thể như Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao nhân ngày Quốc khánh, ngày lễ, tết cổ truyền của mỗi nước; tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Mặt trận và đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận mỗi nước; vận động các nguồn đóng góp, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của nhân dân khu vực biên giới khi bị ảnh hưởng thiên tai và các sự cố rủi ro bất thường; hằng năm, Mặt trận hai nước tổ chức các đoàn đại biểu thăm, trao đổi kinh nghiệm và thông báo cho nhau về tình hình thực hiện các nội dung của Thông cáo chung.

Ba là, Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn tiếp theo sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước phối hợp tổ chức vào năm 2020 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bốn là, UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sẽ báo cáo với lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước để hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên; thông báo với hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận của mỗi nước để phối hợp thực hiện Thông cáo chung của Mặt trận hai nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều