Toyota Giải Phóng
52 chiếc taxi trên mỗi km2

52 chiếc taxi trên mỗi km2

Mật độ taxi trung bình tại khu vực nội thành thủ đô đang là 52,5 xe/km2; mỗi km đường có 16 xe taxi hoạt động....