Chống lợi ích nhóm

Chống lợi ích nhóm

Ngày 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân...