Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin

(Mặt trận) - Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết, trong 2 ngày 9-10/5, những người làm công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng hân hoan tụ hội về Trường Chính trị Thành phố để cùng tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị điểm cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị khách quốc tế; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo MTTQ một số tỉnh, thành phố cùng 300 đại biểu chính thức là những người gắn bó với công tác Mặt trận, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, người tiêu biểu,… trên địa bàn thành phố.

Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển

Điểm lại những hoạt động nổi bật trong công tác Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2014-2019, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, trong suốt 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

MTTQ thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu vươn lên; đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động. Với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói”, Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả Chương trình 5 không, 3 có, 4 an; các mô hình: “Mỗi tuần một việc tốt”; “Mỗi tháng một điển hình”; “Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo”; “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”… thực sự góp phần phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tự quản cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội của công dân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là "lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân".

Bằng những biện pháp vận động, thuyết phục có lý, có tình, MTTQ các cấp của thành phố đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có kết quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có rất nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại kết quả và hiệu quả thiết thực được Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng.

Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của các tầng lớp nhân dân thành phố. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, những người làm công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã sôi nổi thảo luận nhằm phổ biến những bài học kinh nghiệm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai các chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp với công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ Đại hội mới.

Có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả hoạt động 5 năm qua của MTTQ thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là biểu dương những cố gắng to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp của thành phố đã luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi phối hợp để Mặt trận các cấp của thành phố vươn lên, tự khẳng định mình và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, điều Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở là một số nội dung, phương thức vận động, tập hợp, tuyên truyền chưa theo kịp yêu cầu mới của thành phố; việc nắm bắt tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào chưa sâu rộng; việc phát huy vai trò các điển hình tiên tiến chưa nổi bật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân; sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, song vẫn chưa đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, đưa công tác Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục phát triển, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện.

Theo đó, Mặt trận các cấp trong thành phố cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố.

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi nhân dân thành phố, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thống nhất "lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin", khai thác, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế của thành phố để phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra động lực mới và môi trường mới thuận lợi đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trân trọng nhắc lại lời Bác Hồ kính yêu: “Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần phải chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; am hiểu công việc, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận từng cấp phải được dân mến, dân yêu, Đảng tin cậy, chính quyền tôn trọng.

“Mặt trận cần thu hút đông đảo cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, MTTQ thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở; tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, có những vụ việc phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi đến cùng. Tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp uỷ thành phố quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận - Mặt trận. Đồng thời các cấp chính quyền thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ thành phố thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

Chúc mừng các cụ, các vị và các đồng chí được tín nhiệm hiệp thương tham gia vào Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi đại biểu sẽ phát huy tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, bằng uy tín, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết.

“Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ thành phố khóa mới là sớm triển khai chương trình hành động Đại hội đề ra, đưa các nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 87 vị, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố, tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Uỷ ban MTTQ thành phố Đà Nẵng đã hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Đà Nẵng gồm 7 đồng chí; bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa X tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều