Mặt trận cần hoạt động theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện

(Mặt trận) - Ngày 10/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tổ chức. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu tại Đại hội. Tạp chí Mặt trận đăng nguyên văn bài phát biểu này, tiêu đề do BBT đặt.

          - Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

          - Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Kính thưa các vị khách quốc tế,

- Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo MTTQ một số tỉnh, thành phố,

- Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo MTTQ thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ,

- Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội!

          Trong không khí cả nước đang tích cực thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của đất nước; cùng với các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đây là đơn vị điểm cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội.

          Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố, MTTQ Việt Nam; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các vị đại biểu, khách quý; chúc mừng các đại biểu là những đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, dân tộc, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân thành phố về dự Đại hội.

          Từ diễn đàn trọng thể này, qua các vị đại biểu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi xin gửi tới toàn thể nhân dân thành phố Đà Nẵng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, các vị chức sắc trong các tôn giáo, các nhà khoa học, cán bộ về hưu và cựu chiến binh, đặc biệt là cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở 1.229 khu dân cư của thành phố Đà Nẵng với những tình cảm chân thành, lời thăm hỏi thân thiết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

          Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

          Tôi rất vui mừng thấy rằng trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố đề ra, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ các cấp và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn, đạt được những thành tựu rất quan trọng. Kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao; kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội được Trung ương và thành phố quan tâm, đầu tư đồng bộ; chính trị - xã hội ổn định; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; đối ngoại, hội nhập quốc tế được phát huy. Cả nước vui mừng và đánh giá cao thành phố đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và nhiều hội nghị quốc tế, trong nước, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch tăng cao, nâng cao vị thế của thành phố Đà Nẵng và của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

          Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả hoạt động 5 năm qua của MTTQ thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu vươn lên; đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động. Với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói”, Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả Chương trình 5 không, 3 có, 4 an; các mô hình: “Mỗi tuần một việc tốt”; “Mỗi tháng một điển hình”; “Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo”; “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”… thực sự góp phần phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tự quản cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội của công dân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân". Bằng những biện pháp vận động, thuyết phục có lý, có tình, MTTQ các cấp của thành phố đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia có kết quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có rất nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mới mang lại kết quả và hiệu quả thiết thực được UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tặng những phần thưởng cao quý.

  Thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

          Nhân dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin chân thành cảm ơn Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp của thành phố đã quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi phối hợp để Mặt trận các cấp của thành phố vươn lên, tự khẳng định mình và hoạt động ngày càng hiệu quả.

          Tuy nhiên, qua báo cáo và qua theo dõi hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chúng ta cũng cần thấy những mặt còn hạn chế trong hoạt động của mình nhiệm kỳ qua, đó là: nội dung, phương thức vận động, tập hợp, tuyên truyền chưa theo kịp yêu cầu mới của thành phố; việc nắm bắt tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào chưa sâu rộng; việc phát huy các điển hình tiên tiến chưa nổi bật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân; sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, song vẫn chưa đồng bộ.

          Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ tới đây, đất nước ta và thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm Ngày sinh của Người; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; 60 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và nhiều sự kiện khác của đất nước. Tôi mong rằng MTTQ thành phố khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được để tiếp tục phát triển. Hoạt động của Mặt trận thành phố phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện. Tôi nhấn mạnh một số nội dung sau:

          1. Cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi nhân dân thành phố, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thống nhất "lắng nghe dân nói; nói cho dân hiểu; làm cho dân tin", khai thác, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế của thành phố để phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra động lực mới và môi trường mới thuận lợi đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          2. Bác Hồ đã dạy: "Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", vì vậy phải chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; am hiểu công việc, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận từng cấp phải được dân mến, dân yêu, Đảng tin cậy, chính quyền tôn trọng. Mặt trận cần thu hút đông đảo cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận.

3. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm.

4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, có những vụ việc phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi đến cùng. Tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ thành phố quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận - Mặt trận, tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ thành phố thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

          Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

          Tại Đại hội này, tôi cũng xin chúc mừng và mong các cụ, các vị và các đồng chí được tín nhiệm hiệp thương tham gia vào Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ nhiệt tình, trách nhiệm, bằng uy tín, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết. Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ khóa mới là sớm triển khai chương trình hành động Đại hội đề ra, đưa các Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố.

          Với niềm tin tưởng ở Đảng bộ và nhân dân thành phố, tôi xin chúc nhân dân thành phố anh hùng, những con người tài năng, thông minh, đầy sáng tạo và trí tuệ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị đã đề ra, thực hiện bằng được mục tiêu: Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á… là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên… trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống… với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo, cùng cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Chúc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp.

          Kính chúc các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các cụ, các vị, các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều