Tập huấn kỹ năng nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội năm 2019

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền năm 2019, ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lạng Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng, nắm bắt tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

Tham dự và trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị có đồng chí Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và 150 đại biểu là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong huyện.

Đồng chí Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

 Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam"; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ với mục đích thông qua việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền để tạo bước chuyển biến về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng lắng nghe, phản ánh ý kiến nhân dân, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đối với MTTQ các cấp.

MTTQ tỉnh đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền theo phương châm 5 rõ: “rõ tên việc, rõ địa chỉ, rõ đơn vị chủ trì, rõ cách làm và rõ kết quả thiết thực". Phân công cán bộ trực tiếp nắm tình hình nhân dân, hàng tháng, quý, MTTQ các cấp có báo cáo tình hình nhân dân đến cấp ủy, chính quyền. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, MTTQ các cấp đã triển khai đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị các cấp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, Hội nghị tập huấn đề ra 3 nội dung cần quan tâm triển khai trong hệ thống Mặt trận, đó là: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên lắng nghe, tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

Hội nghị đã nghe cáo viên truyền đạt về những nội dung MTTQ các cấp cần thông tin, tuyên truyền đến nhân dân; phương pháp, hình thức tổ chức thông tin, tuyên truyền; nội dung, hình thức nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội của MTTQ các cấp. Trong đó nhấn mạnh, cần quan tâm xây dựng và tuyên truyền bằng các mô hình điểm, “người thật, việc thật”, những tấm gương trong cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người uy tín để tuyên truyền trực tiếp đến các nhóm đối tượng, các lĩnh vực cụ thể. Muốn tuyên truyền có hiệu quả phải gắn lắng nghe với giải thích, vận động nhân dân thực hiện; phải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác Mặt trận trong huyện có những kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội; quá đó, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng lắng nghe, phản ánh ý kiến nhân dân, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đối với MTTQ các cấp; đồng thời từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều