Thi đua cần gắn với quyền và lợi ích của người dân

(Mặt trận) - Chiều ngày 12/12, đoàn công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã có buổi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động hàng năm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 đối với Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự cuộc làm việc có bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tích cực đổi mới, sáng tạo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác TĐKT của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng ban TĐKT Thành phố cho biết, theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động là “Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, gắn với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính”; đồng thời tổ chức Hội nghị công bố việc đăng ký công trình, mô hình sáng kiến, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính và đăng ký thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh và chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng; các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Hội đồng TĐKT các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo được không khí thi đua sôi nổi, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các lĩnh vực đời sống xã hội của Thành phố.

Theo đó, việc triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ cho 56 xã trên 4 lĩnh vực như: an sinh xã hội; phát triển sản xuất; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và làm đường giao thông… đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến hết tháng 11/2019 đã có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới, đạt tỷ lệ 96,4%; có 3/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới là: Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè; bình quân số tiêu chí đạt trên 1 xã là 18,66/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối Quý I năm 2020, 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới.

Trong triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thành phố đã huy động được hơn 11.453 tỉ đồng để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; qua đó giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch, kéo giảm các chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn Thành phố tính đến nay là: 3.767 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng dân số Thành phố. Thành phố không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Đối với việc triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính”, đã có 574 sáng kiến, giải pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính do các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố đăng ký thực hiện; 157 giải pháp, sáng kiến đăng ký của khối Đảng, đoàn thể... Qua sơ kết các công trình cải cách hành chính, đã hoàn thành 307/574 công trình (đạt tỷ lệ 53,48%), các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các giải pháp sáng kiến trong năm 2019.

Thành phố luôn quan tâm đến công tác khen thưởng, từ đầu năm 2019 đến nay, tổng số tiền chi khen thưởng là hơn 52 tỷ đồng; trong đó đặc biệt quan tâm khen thưởng đối với công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động với (tỷ lệ năm 2018 chiếm tỷ lệ 41%, trong năm 2019 chiếm tỷ lệ 43%).

Khen đúng, khen chính xác, khen kịp thời

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, hiện nay công tác thi đua vẫn còn có hiện tượng cào bằng, vẫn chưa thực sự khen những cá nhân, đoàn thể tiêu biểu trong dân - những người luôn có những hoạt động thầm lặng và cao cả. Đây chính là một trong những biểu hiện của hiện tượng tham nhũng vặt. Để khắc phục điều này, cứ 2 năm 1 lần, MTTQ Thành phố có chương trình khen thưởng trực tiếp những cá nhân tiêu biểu, những người có đóng góp tích cực trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tuy nhiên kinh phí khen thưởng cho những đối tượng này lại chưa được đề cập trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Từ những vấn đề đã nêu, bà Tô Thị Bích Châu kiến nghị cần phải có cơ chế và kinh phí thích hợp để Mặt trận có thể “tự tin” đề xuất khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong thúc đẩy được không khí thi đua, lao động và tạo được sức lan tỏa trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Thanh Liêm cho biết, việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào thi đua, từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực.

Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương cho rằng, để TĐKT tạo được sức lan tỏa trong nhân dân, Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các chuyên trang, chuyên mục và kịp thời tôn vinh các tấm gương thầm lặng trong nhân dân theo phương châm khen đúng, khen chính xác, khen kịp thời.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT để cập nhật các quy định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quy định của Thành phố đối với công tác TĐKT; đồng thời rà soát, sắp xếp lại các phong trào thi đua, những phong trào nào không mang lại lợi ích thiết thực và mang nặng tính hình thức không tiếp tục triển khai, để thi đua phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

“Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm về Thi đua yêu nước vào năm 2020, chính vì vậy Thành phố cần có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh để khen thưởng thực sự tạo sức lan tỏa trong nhân dân”, bà Trần Thị Hà gợi mở.

Thi đua cần gắn với quyền và lợi ích của người dân

Đánh giá cao những hoạt động nổi bật trong triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự điều hành chủ động, hiệu quả của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân Thành phố đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên khắp Thành phố.

Điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là những kết quả nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, là trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch, thể thao, là đô thị lớn nhất cả nước với quy mô dân số hơn 8,6 triệu người, thu ngân sách Thành phố chiếm 27% cả nước, số doanh nghiệp chiếm 50%, lượng khách quốc tế chiếm 48%, kiều hối chiếm 50% của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 của Thành phố ước đạt 8,36%, GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 6.400 USD, cao gấp 2,34 lần mức trung bình cả nước.

Bên cạnh đó, Thành phố đã luôn đổi mới công tác TĐKT với nhiều cách làm bàn bản, sáng tạo thông qua các phong trào phong phú như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;…

“Cách làm của thành phố là cơ sở để Trung ương nghiên cứu đổi mới và phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương khác”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hội đồng TĐKT thành phố cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

“Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua phải được đẩy mạnh, từ đó khơi dậy sức mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân, để người dân thấy được vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhắc tới những vấn đề nổi cộm của Thành phố hiện nay như xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi phát động các phong trào thi đua cần gắn với quyền và lợi ích của người dân, để sau mỗi phong trào thi đua, người dân sẽ được hưởng không khí trong lành, an ninh trật tự được đảm bảo, tệ nạn xã hội được đẩy lùi và những thành quả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến gần với nhân dân hơn.

“Làm sao để có nhiều điển hình và mô hình sáng tạo trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Phải hành động kịp thời để đẩy lùi được tệ nạn xã hội, nhất là ma túy vì nếu không vào cuộc thì 10 năm tới 20 năm nữa, thế hệ trẻ của Thành phố sẽ bị ma túy hủy hoại”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trăn trở.

Đề cập tới công tác khen thưởng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hội đồng TĐKT Thành phố phải luôn công khai, minh bạch và dân chủ, phải khen đúng; đồng thời, hồ sơ khen thưởng cần đảm bảo đủ thủ tục và phải có sự đồng thuận trong cơ quan, tổ chức và đơn vị đề xuất.

Đối với công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ làm công tác TĐKT phải nắm chắc các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về công tác TĐKT. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ phải luôn thuộc bài, làm đúng vai để công tác thi đua từng bước đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cần có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ nhằm tiếp tục sửa đổi quy chế về TĐKT để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của mỗi địa phương.

“Công tác TĐKT cần phát động mạnh mẽ hơn nữa để Thành phố xứng đáng là địa phương đi đầu trong cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều