Mấy suy nghĩ về “tư duy nhiệm kỳ”

Mấy suy nghĩ về “tư duy nhiệm kỳ”

(Mặt trận) - Tư duy nhiệm kỳ là một phạm trù chính trị tư tưởng, phản ảnh một cách nghĩ, cách làm chủ quan của một con người về hiệu quả công việc.

Múa bồng Triều Khúc

Múa bồng Triều Khúc

(Mặt trận) - Làng Triều Khúc (Thanh Trì – Hà Nội) xưa kia có tên gọi là Đơ Thao hay Kẻ Đơ. Hiện, làng còn...