Nghịch lý của “số đông”?

Nghịch lý của “số đông”?

Theo cách hiểu thông thường, dân chủ là quyền lực thuộc về số đông, đối lập với phi dân chủ là quyền lực thuộc về...