Dai doan ket
Thúc đẩy bình đẳng giới

Thúc đẩy bình đẳng giới

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2006 và chính thức có hiệu lực từ...