Tích cực giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tích cực giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) - Những năm qua, nhiều chính sách về an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được ban hành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào....

Dai doan ket