Tăng cường công tác dân vận nhằm thay đổi hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận nhằm thay đổi hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Trong nhiều năm qua, nhận thức được tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống chính trị các cấp...

Dai doan ket